www.lokalmagasinet.no NYHETER | – Føler vel at jeg har gjort mitt Fr. 4. des. 2020
Meny

– Føler vel at jeg har gjort mitt

Et kulturmenneske som Birger Hekkelstrand finner vi selvsagt også smilende og høytidsstemt i det lange og rimelig blandede barnetoget i Son – på sett og vis en kulturinstitusjon i seg selv. LM-foto: Svein-H. Strand

Publisert 10.03.16. Oppdatert senest 12:06 (Reporter Svein-H. Strand) Birger Hekkelstrand (75), Son Kystkultursenter "in person", går på årsmøtet i dag ikke bare av som leder og primus motor i venneforeningen. Han går også ut av styret i foreningen som de siste årene har generert en fabelaktig strøm av besøkende. Til aktiviteter for voksne og barn rundt en levende enhet under Follo Museum.

► – Jeg føler vel at jeg har gjort mitt. Dette har vært en del av min daglige virksomhet siden sist på åttitallet og fram til i dag. Jeg stiftet venneforeningen i 2011, og hadde før den tid vært med på den formelle opprettelsen av Son Kystkultursenter i 1991, oppsummerer Hekkelstrand.

– Før det igjen arbeidet jeg sammen med fylkeskultursjef Anne Ma Tellefsen om en Plan for kystkultur i Akershus fra 1987. Vestby kommune ved kulturstyret sluttet seg til denne planen og som fastslo at Follo Museum skulle være ansvarsmuseum for kystkultur i hele Akershus.

Den tidligere kultursjefen i Vestby kommune gjennom 26 år satt også i arbeidsgruppa sammen med Bjørn Linnestad og Gøthe Gøtheson som skulle utarbeide en plan for hvilke båter som skulle inngå i museets båtsamling.

– Et spennende – og ikke minst interessant – projekt, minnes avtroppende styreleder i Son Kystkulturenters Venner.

At håpet om å få et utvalg av disse båtene til Son falt i grus, nevner Hekkelstrand ikke. Så hvorfor minne ham på det – på en dag som i dag.

– Kjenner vi deg rett, så har du ikke gjort ditt innen kulturarbeid på annet hold?

– Jeg er nå valgt inn i styret for Akershus Kulturvernråd. Dette er et råd som skal arbeide for kulturvern i hele Akershus, og som skaffer penger til venneforeningene. Og snart blir jeg forhåpentlig styremedlem i Vestby Historielag. Må ha noe som gir livet mening, vet du.

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland