www.lokalmagasinet.no NYHETER | – En stor overraskelse Ti. 1. des. 2020
Meny

– En stor overraskelse

Publisert 07.08.15 (Reporter Svein-H. Strand) – Det var med stor overraskelse vi mottok brev fra kommunen om at vi har satt opp garasjen antakelig delvis over på regulert lekeareal. Det skriver Tom A. Ludvigsen dagen før den forlengede svarfristen utløper, og der han søker om "mindre endring av reguleringsplan". 

Innledningsvis påpeker han at en såkalt mindre vesentlig endring ble vedtatt i august 2009, som det framgår av gårsdagens artikkel i LM. 

► – 40 kvadratmeter skulle etter søknad fra vellet tillegges gnr. 133, bnr. 570 mot at eier opparbeidet det resterende lekearealet. Foreløpige merkepinner ble satt opp av kommunen, og søknad om bygging av garasje ble godkjent i brev av 26.03.2010.

Videre skriver Ludvigsen:

– Byggearbeidene startet, i henhold til merkepinnene, og melding om igangsetting av byggearbeid ble sendt kommunen 31.05.2010. Melding om ferdigstillelse ble sendt 29.11.2010. Undertegnede har på dette tidspunkt ikke mottatt noen henvendelse fra kommunen om oppmåling eller feil plassering av garasje, understreker han.

► – Det var derfor med stor overraskelse vi mottok brev fra kommunen datert 30.01.1014, med beskjed om at vi har satt opp garasjen antakelig delvis over på regulert lekeareal. Undertegnede har ikke mottatt noe vedtak, kart eller annet enn to målepinner, oppsatt av kommunen, før vi mottok brevet.

Videre i brevet påpeker Ludvigsen at den godkjente garasjen, ifølge kommunens kart, opptar 27,3 kvadratmeter av lekearealet.

– Det understrekes, skriver han, "at dette er nytt for undertegnede, 4 år etter at garasjen er godkjent og lekeplassen er opparbeidet i tråd med vellets ønsker."

På bakgrunn av kommunens nye opplysninger avsluttes så brevet med at det søkes om "omregulering av nødvendig areal, ca 27 kvm.," fra formål lekeplass til formål bolig. Og at dette arealet tillegges hans eiendom.


Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland