www.lokalmagasinet.no NYHETER | – En fullstendig neglisjering av formålet med bevaringsplanen Ti. 1. des. 2020
Meny

– En fullstendig neglisjering av formålet med bevaringsplanen

Tirsdag 7.5. Plan- og miljøutvalget skal mandag ikke bare behandle en klagesak på et godkjent bygningstiltak i den unike Løkkeveien. En tilsvarende sak om dispensasjon fra bevaringsplanen er også vedtatt for en søknad som gjelder en eldre, typisk Sonsbolig i den særpregede Fjellstadbakken, nærmere bestemt nr. 8. Her er det Fortidsminneforeningen i Oslo og Akershus som klager.

Foreningen finner, sitat "at vedtaket betyr en fullstendig neglisjering av formålet med bevaringsplanen og vil kunne danne en uheldig presedens om den blir stående."

I den bastante uttalelsen heter det blant annet også: "Dersom man kan få godkjent nær sagt 'hva som helst', betyr det en vesentlig svekkelse av bevaringsplanen for Son og en forringelse av det unike bygningsmiljøet som Son er kjent for." (Saken oppdateres.)


Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland