www.lokalmagasinet.no NYHETER | – Dette er ikke et tiltak, sier Vestby kommune To. 3. des. 2020
Meny

– Dette er ikke et tiltak, sier Vestby kommune
Privat foto: Rune Vegel

Beskåret versjon av bilde tatt opp og publisert her 24. september. T.v. for den nylagte grøfta for overvann, som altså ikke skal betraktes som et tiltak, kan man se en vannledning som stikker opp. I bakgrunnen Fred Olsen-selskapenes fritidsbolig i Laksaveien 73.

(24.09.18. Korrigert 25.09.18) (Reporter Svein-H. Strand) Etter en befaring i slutten av august konkluderte Vestby kommune blant annet med at Fred Olsen-selskapenes gravearbeid på det uregulerte omådet Laksa ikke er et tiltak slik dette defineres i plan- og bygningsloven.

Det framgår av et brev datert 22. august som Rune Vegel, nabo i fritidseiendom i Laksaveien, har gitt LM innsyn i. Det som har skjedd de siste dagene gir imidlertid et annet inntrykk.

I brevet, med kommunens detaljerte vurdering av arbeidene opp mot lovens bestemmelser, blir arbeidene beskrevet som en type jord- og landskapsmessig forbedring. Blant annet under henvsning til "Topplaget med matjord for bedre vekstforhold for gress." Og: "grøfterensking for å bedre håndteringen av overflatevann."

I en vurderingsmessig saltomortale har bygningssjefen dermed kommet til at vi ikke står overfor "vesentlige terrenginngrep" i henhold til loven.

Det motsatte var bygningssjefens utvetydige konklusjon og grunnlag for varsel om overtredelsesgebyr så sent som 18. juli ut fra både tilsendte bilder og redegjørelse fra selskapenes daglige leder.

MEN SÅ KOM EN INNSIGELSE
Men så kom det en innsigelse til varselet om overtredelsesgebyr, datert 8. august, der arbeidene "redegjøres ytterligere for".

Dette ga støtet til at det 28. august ble gjennomført en såkalt stedlig kontroll av eiendommene og de utførte arbeidene.

Etter befaringen og den nye redegjørelsen er bygningssjefen i et brev datert 22. august "av den oppfatning at de utførte arbeidene ikke omfattes av verken søknadspliktige tiltak" etter loven, eller at det er snakk om vesentlige terrenginngrep.

Arbeidene blir også fristilt fra selve tiltaksbegrepet slik det er beskrevet i plan- og bygningslovens paragraf 1-6.

Dermed ble det grønt lys for at arbeidene kunne fortsette. Også innenfor 50 meters-grensen fra sjøen.

Men selskapene Laksa AS og Laksa II AS (hjemmelshavere for Gårdsnummer 159, bruksnummer 2 og 3) hadde ingen hast. Ingen ting skjedde nemlig før i slutten av forrige uke, da naboene i Laksaveien 74 fant grunn til å spørre hva som egentlig skjer.

Bygningssjefens omfattende begrunnelse med en inngående drøfting av de aktuelle paragrafer vil bli omtalt i en egen sak i LM.
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland