www.lokalmagasinet.no NYHETER | – Det var sameiet som var søker Ti. 20. okt. 2020
Meny

– Det var sameiet som var søker

Publisert 14.08.15 Sameiet i Granittveien var søker, ikke Tom Anders Ludvigsen. Dette hevder bygningssjef Hans Chr. Fæste overfor Lokalmagasinet.no.

► I en epost dagen etter at han besvarte LMs pressehenvendelse, som vi tidligere har referert fra, skriver bygningssjefen i Vestby:

"Jeg føler behov for å presisere et par ting i forhold til mailen fra i går, da jeg i ettertid ser at enkelte forhold kan misforstås."

► Videre:

"Lekearealet er eid av et sameiet bestående av grunneierne i Granittveien. Det var dette sameiet som søkte om en mindre endring av reguleringsplanen, ikke Tom Anders Ludvigsen."

► Og videre:

"Friarealet er ikke et offentlig friareal men regulert til "Anlegg for lek", privat og eid av sameiet."

► Fæste beklager så "at det ble behov for å rette opp fra forrige mail".

I en tilbakemelding, som ikke er besvart, påpeker LMs redaktør at det er et faktum at Ludvigsen fratrådte som søker da saken ble behandlet i plan- og miljøutvalget.

Han fratrådte ikke som representant for sameiet, selv om han som eier av den feilplasserte garasjen hadde vært inhabil også da.

► Også brevet datert 10.04.2014, som lå til grunn for politisk behandling, viser at det er Ludvigsen som for egen regning sender "Søknad om mindre endring av reguleringsplan". Her skriver han til slutt:

"På bakgrunn av kommunens nye opplysninger vil undertegnede tillate seg å søke om omregulering av nødvendig areal, ca 27 kvm, fra G. nr. 133 B. nr. 576 lekeplass til bolig og at dette arealet tillegges G. nr 133. B. nr 570."


Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland