www.lokalmagasinet.no NYHETER | – Defacto lovlig anlagt Sø. 27. sep. 2020
Meny

– Defacto lovlig anlagt

Publisert 19.04.13. Oppdatert 20.04.13. Ute på kilen siden ved påsketider: "Bølgebryter blir ulovlig satt ut. Omtalt i berørte naboers klage på reguleringen av indre Sonskilen. Ikke reelt vurdert i administrasjonens saksframlegg. Tiltaket ligger nemlig under ansvarsområdet til bygningssjefen, etter plan- og bygningsloven. Der har det åpenbart ingen hast å få saken fjernet inntil det eventuelt foreligger en godkjent søknad. For øvrig: Fra bygningsavdelingen vil det ikke komme noen vurdering av virkninger for indre Sonskilen som vannsystem. Vil tiltaket bare bryte bølger, eller vil det også, sammen med en ny småbåthavn innenfor, innvirke negativt på den naturlige transport av vannmasser mellom Saltboden/Solodden (i forgrunnen) og Stavnesbukta innerst i kilen? SISTE: De anleggene som nå ligger i kilen er defacto lovlig anlagt så sant de er nøyaktig lagt ut i henhold til reguleringsplanen. Dette til tross for at klagebehandlingen ikke er endelig avgjort. Man kan like det eller ikke, heter det i en lengre kommentar vi har fått fra Morten Jørgensen og som vi kommer tilbake til. 

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland