www.lokalmagasinet.no NYHETER | – Bort fra Ahus – "hjem" til Østfoldsykehuset Ti. 1. des. 2020
Meny

– Bort fra Ahus – "hjem" til Østfoldsykehuset

Publisert 05.10.12 Det ser ut til å være en overveldende majoritet for at innbyggerne i Vestby kommune skal bort fra Ahus og innlemmes i Østfold sykehusområde når det nye sykehuset er etablert ved Kalnes. Kommunestyret vil i møtet 15. oktober vedta å søke om å bli overført. Men det er et åpent spørsmål om Vestby blir hørt selv om fordelene er åpenbare.

♦ Med redusert opptaksområde blir det naturlig nok mindre penger til Ahus. Og noen vil alltid bruke fylkesgrensen som et argument.

Saksframlegget fra kommunelege Morten Laudal tegner et tildels dystert bilde av en "grensekommune" som har vært en kasteball mellom to sykehusområder.

Å snu pasientstrømmen sørover vil "gjenopprette det helseregimet som har vært i moderne tid helt til 2003", som det heter i saksframlegget.

– Det ville bety en stor lettelse for ambulansetjenesten i regionen og redusere transportkostnader og transporttid betraktelig, blir det slått fast.

Når det gjelder samarbeidet med legevakten i Moss, beskrives Vestby som "en slags gjøkunge" etter at innbyggerne "ikke lenger var velkomne på Østfoldsykehuset".


Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland