www.lokalmagasinet.no NYHETER | – ALLE TAPER på stor ulikhet Ti. 27. okt. 2020
Meny

– ALLE TAPER på stor ulikhet


LM-foto: Svein-H. Strand

(02.05.18) (Reporter Svein-H. Strand) Dagens første hoved-taler i Son, stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski (30), Oslo, tegnet et bilde av dagens verden og dagens Norge som står i stor kontrast til de behovene og mulighetene hun ser.

Temaer Kaski var innom spenner fra klimaendringer og flyktningesituasjonen til økende ulikheter blant folk og land. Å få varige endringer er både nødvendig og mulig, framholdt hun, og la kampen for alt dette inn i det som alltid har vært arbeiderbevegelsens samlende begrep og oppfordring: Solidaritet.

Hele mitt liv har forskjellene i Norge økt. La oss lære av USA, at alle taper på stor ulikhet, sa hun, og la til at 1. mai er en dag for de mange, ikke for de få. En kampdag for mer rettferdighet.

Kasko fastslo at flyktningesituasjonen i verden er den verste siden 2. verdenskrig.

– Vi må ta imot flere flyktninger, men vi har et regjeringsparti som vil at Norge skal slutte å ta imot flyktninger. Vi vil da bli en del av den negative spiral der millioner er på flukt, mens land som Tyrkia, Libanon, Uganda og Etiopia må bære byrden.

Taleren framholdt at flyktningesituasjonen også utspiller seg på et bakteppe av klimaendringer.

Tørke og skogbranner ute av kontroll ødelegger matjord og rammer fattige mennesker. Som oljeproduserende land har vi et spesielt ansvar. Vi kan gå foran med å kutte utslipp, så andre kan komme etter. Vi er også en fiskerinasjon, og skal vi lykkes med å finansiere velferden i framtiden, må vi lykkes med en grønn omstilling.


Dagens andre taler, stortingsrepresentant Tuva Moflag (bildet) (39), Ap, Akershus, fulgte opp med å innrømme at hun ennå ikke har kommet seg etter presidentvalget i USA, etterfulgt av en blå-blå regjering.

– Vi fikk trumpismen også i Norge, som Moflag sa. Men som hun la vekt på innledningsvis:

– 1. mai feires i stolthet over det vi har oppnådd og i tro på nye seire. Verdiene vi står for er like aktuelle å kjempe for i dag, da blant annet velferdsgoder som sykelønnsordningen og pappakvoten er under press.

Moflag kommenterte også retorikken som vi i disse dager hører fra ledende representanter for regjeringspartiet Frp.

Dette er noe vi ikke har sett maken til tidligere! Jeg er glad for at Stortinget nylig satte foten ned for Sylvi Listhaugs retorikk. Men slike angrep bare fortsetter, sist på Frps landsmøte, sa Moflag blant annet i sin tale.

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland