www.lokalmagasinet.no NYHETER | – 40.000 innbyggere i Vestby om 27 år med veksttakt som i dag Lø. 16. jan. 2021
Meny

Benkeforslagene satt løst

Publisert fredag 07.06.13. Behandlingen av saken om å skaffe mer kontorplass for Vestby kommunes Resultatområde Rehabilitering ble preget av benkeforslag og voteringer i en grad som en sjelden ser i formannskapet. Det hele er preget av situasjonen der verken posisjon eller opposisjon, midtveis i perioden, ikke lenger har et fasttømret samarbeid. Foran behandlingen av saken i kommunestyret 17. juni, har LM nå oppdatert vår artikkel fra tirsdag. Tilføyelsene i artikkelen nedenfor gjelder hvordan saksbehandlingen med benkeforslag og avstemminger forløp. Dette slik det framgår av den offentlige protokollen fra møtet 27. mai, der ordfører John A. Ødbehr (H) til slutt fikk enstemmig oppslutning om et siste punkt.

– 40.000 innbyggere i Vestby om 27 år med veksttakt som i dag

Publisert 04.06.13. Oppdatert 07.06.13 Akkurat nå vokser Vestby kommune trolig raskest av kommunene på østsiden av Oslofjorden. Innbyggertallet er nå godt over 15.500 og vil passere 16.000 i løpet av november i år med den nåværende veksttakten. I et saksframlegg til kommunestyrets møte 17. juni påpeker økonomisjef Sjur Authen at kommunen vil nå 40.000 innbyggere rundt 2040 dersom dagens veksttakt fortsetter.

LM-foto: Svein-H. Strand

♦ Dette nevnes i forbindelse med at kommunens Resultatområde Rehabilitering brått trenger betydelig mer plass.

Skal man leie, kjøpe eller bygge på rådhusplenen (bildet)?

Etter formannskapets forberedende behandling ligger det an til at et nybygg på rådhusplenen blir førstevalget, som rådmannen skal utrede videre.

Det startet med noen sprikende innledende voteringer i formannskapet. Men til slutt samlet et et stemmig formannskap seg om et forslag i tre punkter som ordfører John A. Ødbehr (H) satte fram.

VEKSTEN KREVER SITT

Som økonomisjefen påpeker: Veksten i folketallet krever sitt for administrasjonen. Og det er hensiktsmessig at veksten i kontorlokaler "skjer i nær tilknytning til dagens rådhus."

Rådmannens innstilling, som åpenbart ingen syntes noe særlig om, var på hele åtte punkter og basert på å kjøpe "Bankbygget" i Rådhusgata for nær 40 millioner kroner pluss omkostninger. Bygget blir ledig rett over gata når DNB takker for seg 1. juli og Postens lokaler blir ledig 1. juni neste år.

Prosjektet med å rehabilitere gamle Vestby skole skulle avsluttes, foreslo rådmannen i innstillingens punkt 1. Formannskapets anbefaling til kommunestyret sier ingen ting konkret om dette prosjektet. Formannskapet vil at rådmannens forslag, punkt 3, om å flytte Resultatområde Rehabiliterings kontorer til Rådhusgata 2 innen utgangen av neste år, blir utredet med alternativer. 

Formannskapets vedtak, som innstilling til kommunestyret, har denne ordlyden: 

1.

Rådmannen bes å utrede pkt 1 i alternativer som omhandler å bygge nytt på Vestby kommunes
eiendom, på samme tomt som rådhuset er plassert i dag.

2.

Rådmannen bes å utrede pkt. 3 i alternativer. (Pkt. 3 i rådmannens innstilling, red. anm.)

3.

Forhandlingsutvalget forhandler i forkant om pris ved alt. kjøp av Rådhusgt. 2.

MANGE FORSLAG OG VOTERINGER

I forveien hadde dette skjedd, slik det framgår av den offentlige møteprotokollen:

Stig Eyde (H) fremmet følgende fellesforslag fra H, Ap og Sp:

Rådmannen bes å utrede pkt 1 i alternativer som omhandler å bygge nytt på Vestby kommunes eiendom, på samme tomt som rådhuset er plassert i dag.

Kjell Meek (SV) fremmet følgende forslag:

Det utredes om ”Fiatbygget”/tomten kan være et alternativt område/plassering av Rehab.

Annette Mjåvatn (Ap) ba om gruppemøte og fremmet etterpå følgende fellesforslag fra H, Ap og Sp:

Rådmannen bes å utrede pkt 1 i alternativer som omhandler å bygge nytt på Vestby kommunes eiendom, på samme tomt som rådhuset er plassert i dag. Rådmannen bes å utrede pkt. 3 i alternativer.

Høyres gruppeleder Stig Eyde trekker sitt forslag.

Ordfører John A. Ødbehr (H) fremmet så følgende forslag i tillegg:


Forhandlingsutvalget forhandler i forkant om pris ved alt. kjøp av Rådhusgt.2.

Votering:
Kjell Meeks forslag fikk 3 stemmer (Sv, Krf og Frp).
Annette Mjåvatns fellesforslag ble vedtatt mot 1 stemme (Sv).
John A. Ødbehrs forslag ble enstemmig vedtatt.Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland