www.lokalmagasinet.no NYHETER | ‒ Svært dårlig begrunnet Fr. 4. des. 2020
Meny

‒ Svært dårlig begrunnet

(11.02.19) Det vil gi en farlig presedens dersom kommunen kan la egen eiendom forfalle, for så å bruke dette som argument for å rive. En skolebygning kommunen selv har regulert til bevaring. Vi er bekymret for hva slags signal dette sender til private eiere av verneverdige bygninger i kommunen.

Det sier Linn Marie Krogsrud i Antikvarisk utvalg, Fortidsminne-foreningen i Oslo og Akershus, foran kveldens kommunestyremøte.

Som andre offentlige instanser, bør Vestby kommune følge Stortingsmeldingens mål om å minimere det årlige tapet av verneverdig kulturminner og kulturmiljøer. Riveforslaget er svært dårlig begrunnet. Et av hovedargumentene er at bygningen er i dårlig stand. Dessverre har ikke kommunen underbygget dette på noe vis. Multiconsult fant ingen synlige større skader, påpeker Krogsud.

Vi har selv befart bygningen utvendig, og kan ikke se noen synlige strukturelle problemer. Kommunen burde bestilt en bygningsteknisk undersøkelse av en fagperson med kompetanse på eldre bygg, understreker hun.

I likhet med blant andre Soon og Omegns Vel, mener Fortidsminneforeningen at bevaring kan kombineres med å bygge omsorgsboliger. Her kan det for eksempel bli aktivitetssenter, noe som vil bidra positivt til bomiljøet. Det er alt i alt synd at kommunen ikke ser hvilke gode kvaliteter en rehabilitert skole vil tilføre prosjektet!
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland