www.lokalmagasinet.no NYHETER | ‒ Son Indre en utfording for bygningsavdelingen Lø. 16. jan. 2021
Meny

‒ Son Indre en utfording for bygningsavdelingen

(24.11.19. Publisert 09:39. Oppdatert 16:53) (Reporter Svein-H. Strand) Reguleringsplanen Son Indre ble vedtatt så langt tilbake som i 1986, og det arbeides nå med å revidere den. ‒ Det er en utfordring for bygningsavdelingen å forholde seg til en så gammel plan, fortalte Vestby kommunes plansjef Lars Grimsgaard på velforeningens åpne møte torsdag.

Planen omfatter den gamle bebyggelsen i Son, og er også betegnet som antikvarisk bevaringsområde. Bestemmelsene kan lastes ned her.

Grimsgaard sa det så sterkt som at bygningsavdelingen "bruker masse unødvendig tid på grunn av den gamle og utdaterte planen".

Hva er så problemet? Jo ‒ ifølge plansjefen "vet man ikke helt hvordan man skal forholde seg til bestemmelser" i denne reguleringsplanen.

Revisjonsarbeidet som er satt i gang for Son Indre skal videreføres i 2020 og 2021.
‒ Innholdet kan bli opprettholdt eller forsterket, presiserte plansjefen.

STORE BREVIK

Også for Store Brevik, der de første boligfeltene ble oppført midt på 1970-tallet i regi av OBOS, er det mange gamle reguleringsplaner, samt nyere områdereguleringer.

OBOS eier fortsatt litt grunn, på turveier o.l., men vil nå ut som eier av disse, opplyste Grimsgaard.

Plansjefen kunne også fortelle at det fra grensen med Østold/Moss vil bli lagt en vannledning vest for Store Brevik. Det er snakk om en hovedledning nummer to for drikkevann fra Vansjø i Moss, og skal sikre den nødvendige reservekapasitet.

Fra Store Brevik skal ledningen framføres nordover til Hølen, Vestby, Ås og Frogn.


Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland