www.lokalmagasinet.no NYHETER | 52 meter kaiplass som ikke gir penger i kassa om vinteren Fr. 23. feb. 2018
Meny

52 meter kaiplass som ikke gir

penger i kassa om vinteren
Den såkalte kaifronten i Son, fotografert en tilfeldig dag på forvinteren 2008, 13. desember. En kajakkpadler passerer og illustrerer Sonskilens sammensatte bruksområde. Ved kaia har Soon Sjøskoles "Märtha" godt med plass, særlig når reserveskoleskipet "Hausten" er ute på tur. 

Publisert 15.12.08
(LM Svein-H. Strand) For mange mennesker har økonomidelen av den kommunale havnedriften i Son helt uforståelige sider. Vi har båtplassene i den såkalte småbåthavna; vi har gjesteplassene ved de stadig flere flytebryggene, nå også ved spahotellet; vi har gjestebryggene.

Bildet t.h.: "En stor en" som nøt godt av betalt plass ved dampskipsbrygga sommeren 2007.

OG: Vi har "urhavna", den såkalte damskipsbrygga – selveste Kaia i Son. Som ikke skaffer inn en eneste krone om vinteren.

Kort sagt: I Son er havna kommersiell bare i sommerhalvåret. Og hvis du vil legge til der for kortere eller lengre tid, blir du denne vinteren sendt bort. Selv om du skulle ville betale.


Vi har samlet noen brikker til et relevant bilde av dagens situasjon – i så enkle ordelag som mulig. Følg så med:

Om sommeren betales det – i utgangspunktet – vanlig gjesteavgift også for båter som ligger "på torget".
  
INGEN HAVNEAVGIFT FOR PASSASJERBÅT

MEN: Passasjerbåten M/S "Prinsessen", som betjener Nesoddbåtenes sommerrute Son-Oslo i de sentrale sommerhelgene, betaler ingen havneavgift! Som en kilde sier til Lokalmagasinet.no:

– En skal visst se det som en gunst at de i det hele tatt kommer med "Prinsessen" til Son.

Heller ikke andre mer og mindre tilfeldige, store båter utenom lystbåtklassen som fortøyer ved kaia om sommeren, legger etter seg penger i Son. I alle fall klirrer de ikke ned i havnekassa.

Det kan se ut som om det er de største som slipper, de som kaia i sin tid ble bygget for, paradoksalt nok.

Altså de som ikke er fritidsbåter. Det være seg misjonsskipet MS "Elida" eller veteranskipet DS "Kysten (DS "Børøysund" som vi ser på bildet over, er jo nå dessverre for oss kommet hjem til Vesterålen), "Dykkerskipet" eller havforskingsskip som stikker innom til "landlov" for mannskapet. 
  
Og så har vi Soon Sjøskoles båter, som ligger ved kaia gratis gjennom året. Sommer som vinter. "Hausten" på bildet t.h.

TOM HAVN GIR 
FESTE FOR IS

Tapte inntekter er én ting. Mulig isgang i havna om vinteren er en annen grunn til at kommunen bør oppmuntre til vinterplass for større båter på dampskipsbygga, blir det påpekt.

Med en tom havn får isen feste i land under brygga. Når tidevannet går, bygger det seg opp en iskant av brukket og frosset is under brygga.


I tillegg til at dette er en fare for konstruksjonen, gjør landfeste for isen at det det blir vanskeligere å fjerne den.

♦ Sluttelig har vi fått dette argumentet for å åpne for vintertrafikk som før ved dampskipskaia mot betaling eller ei:

Båter må kjøre propellen daglig for å holde det fritt rundt båten på isdager. Dermed blir det en råk langs brygga, og isen får ikke feste i land.

ULEMPER OGSÅ MED BETALTE VINTERPLASSER
Som om ikke ovenstående kunne være nok: Det kommer også argumenter imot. Ikke imot å ha dampskipsbrygga vinterstengt, men mot å holde den åpen mot betaling. Først må vi imidlertid fortøye og fordøye dette, eller hva?

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland