www.lokalmagasinet.no NYHETER | 44 mill. i avdrag i år Lø. 16. jan. 2021
Meny

 44 mill. kr i avdrag i år 

Onsdag 14.10.15. Oppdatert 10:09, 10:41 og 11:10 (Reporter Svein-H. Strand) Vestby kommune betaler i år til sammen litt over 44 millioner kroner alene i avdrag på sine lån. Det blir da nedbetalt 2677 kroner per hode, fordelt på kommunens 16.444 innbyggere (per 1. juli).

Avdragene for 2015 er nøye budsjettert til eksakt 44.026.000 kroner.

Tallene rådmann Sjur Authen har gitt LM (se lørdagens oppslag) om kommunens samlede økonomiske forpliktelser, inkludert pensjonsforliktelser og garantiansvar, viser at lånegjelden alene beløper seg til over halvannen miliard.

► Nærmere bestemt beløper låneporteføljen seg til 1.517.516.000 kroner, inkludert endel spesielle lån andre betaler renter og avdrag på.

► Pensjonsforpliktelsene nærmer seg milliarden og er på 960.636.000 kroner. Dette motsvares av innestående pensjonsmidler på 736.360.000.

► Videre har kommunen etter søknader innvilget garantiansvar for til sammen 107.391.000 kroner per 1. mai i år.

Alt dette beløper seg til 2 milliarder 585 millioner 543 tusen kroner, for å holde oss til den kommunale saksbehandler-formateringen. 157 tusen 233 kroner per innbygger.

LÅNGIVERNE

Kommunens største långiver er Kommunalbanken, gruppert i tre lånetyper med ulik rente per 31. august:

► Lån for ialt 792.994.000 kroner har en rente på 1,75 prosent per 31. august. En gruppe såkalte Nibor-lån på til sammen 123.033.000 kroner løper med en rente på 1,61 prosent. For en annen gruppe Nibor-lån, på 126.011.000 kroner, er renten helt nede i 1,59 prosent. Alt dette altså i Kommunalbanken.

► En stor långiver er også Kommunal Landspensjonskasse (KLP). Her har Vestby kommune fastrentelån på ialt 273.409.000 kroner til en rente på 2,10 prosent. Til hyggelige 1,5 prosent flytende rente finner vi KLP-lån som nå beløper seg til 109.490.000 kroner.

► Husbanken da? Jo, Husbanken er med. Her ligger såkalte formidlingslån på til sammen 87.637.000 kroner til 2,09 prosent rente, stadig per 31. august. Andre lån i Husbanken med samme rente er summert til 3.601.000  kroner.

Den suverent laveste rente i kommunens låneportefølje utgjør en gruppe "Lån til særvilkår" hos Husbanken:

► Her er vi helt nede i 1,09 prosent. Dette gjelder imidlertid Husbank-lån på til sammen bare 3.601.000 kroner.

Kommunalbanken er nevnt. Men et formidlingslån der, på ikke mer enn 8.000 kroner til 1,75 prosent rente, er også med i rådmannens oppstilling for LM. Dermed er alle poster i låneporteføljen gjennomgått. 


Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland