www.lokalmagasinet.no NYHETER | 40-50 frivillige innsatsvillige fikk prisen Ma. 30. nov. 2020
Meny

40-50 frivillige og innsatsvillige fikk Sooningprisen 2014

Publisert 25.02.15 To foreninger ble sammensveiset til én i 1994, og fikk navnet «Tiltakskomiteen ved Son Eldresenter». Også ansatte ved Dagsenteret, Stiftelsen og andre kom med. Komiteen har nå 40-50 frivillige som gjør en innsats på senteret hver måned. For dette mottok de Sooningprisen 2014 på årsmøtet i Soon og Omegns Vel i går. Her kan du lese hele den solide begrunnelsen fra styret for at den ærverdige prisen denne gang falt på dem.

Soon og Omegns Vel har siden 1978 gitt Sooningprisen til personer, foreninger og andre som har gjort en innsats for Son og Sons befolkning. Styret i vellet har i hovedsak selv funnet fram til prisvinnere, men for to år siden var styret så dristig å spørre folk i Son om hvem de mente burde få prisen. Det kom inn mange forslag. Arne Nordby, daværende leder i Son Pensjonistforening, og Gerd Stang foreslo at prisen skulle gis til «Englene våre» som skaper hygge på eldresenteret i Son.

Ikke nok med dét: Det ble i butikker i Son lagt ut underskriftlister som støttet at årets pris skulle gå til «Englene våre» som altså er det samme som «Tiltakskomiteen ved Son Eldresenter». Det innkom i alt 139 underskrifter.

Det må innrømmes at styret i vellet ble litt overrumplet. Det var kanskje noe av grunnen til at komiteen ikke fikk prisen da.

Men to år er gått, og gjennomsnittsalderen i Soon og Omegns Vels styre er vel også blitt tilsvarende høyere. Vi har derfor også blitt sikrere i vår sak om at innsats som gjør det hyggelig for eldre, er svært viktig.

En oversikt over hva denne tiltakskomiteen er, og hva den gjør:

Komiteen har i dag følgende styre:

Leder: Eldbjørg Karterud – «frivillig»
Sekretær og kasserer: Tove Mangård – daglig leder på eldresenteret
Styremedlemmer: Anne-Berith Andreassen – dagavdelingen på eldresenteret
Sonja Nyland – beboer
Reidun Granlund – beboer
Oddny Jakset – pensjonist, fra de «frivillige»

Styret settes altså sammen av personer blant de ansatte på Son Eldresenter – Vestby kommune og Stiftelsen, fra beboere, fra de frivillige som hjelper til på senteret, fra pårørende og fra Son Pensjonistforening.

Son Eldresenter hadde fra starten en beboerforening som jobbet for senteret. Den hadde utlodning og salg av diverse gjenstander til inntekt for foreningen. Den arrangerte loppemarked, messer, turer og lignende. Blant annet jobbet Ellen Jacobsen, Helene Johnsen og Rolf Jørgensen for denne foreningen.

Senere arbeidet Randi Dammen med diverse prosjekter til det nye senteret som stod ferdig i 1983. Hun hadde utlodning til inntekt for «Terrassekomiteen», som med midler derfra fikk opparbeidet utsiktsterrassen med heller og lykter. Videre ble det solgt andelsbrev til inntekt for parkanlegg – petanquebane – nede ved Korens Pensjonat.

Disse to foreningene ble sammensveiset til en forening i 1994, med navnet «Tiltakskomiteen ved Son Eldresenter». Også ansatte ved Dagsenteret, Stiftelsen og andre kom med. Komiteen har nå 40-50 frivillige som gjør en innsats på senteret hver måned.
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland