www.lokalmagasinet.no NYHETER | 17. mai i Son time for time Lø. 31. okt. 2020
Meny

17. mai i Son TIME FOR TIME


LM arkivfoto 2014/Svein-H. Strand

07.00 Salutt ved Vestby Forsvarsforening

08.00 Flaggheising i Minneparken ved 1. Son Sjø Speidergruppe. Flaggsignal ved Såner skolekorps

09.15 Eldresenteret i Son, Såner Skolekorps spiller nasjonalsangen.

10.00 Velkommen til 17.mai-kafé i Glenneparken, med salg av kaffe, te, kaker, vafler, brus og is. Sitteplasser til dem som kommer tidlig.

10.45 17. mai-gudstjeneste i Son kulturkirke

12.00 Soon etter Frokost spiller i Glenneparken

12.15 Eldresenteret i Son. Son Blandede Kor synger.

12.45 Togoppstilling i Sagbruksveien ved Eldresenteret i Son.

13.15 Togavgang. Såner Skolekorps, Ås og Vestby Musikkorps og Soon Etter Frokost spiller. Togrute: Sagbruksveien – Fjellstadbakken – Storgata – Kolåsveien – Havnegata – Sagaveien – Kolåsveien – Storgata – Son torg Det blir kåring av beste / høyeste hurrarop i toget!

14.00 Ankomst Son torg og oppstilling klassevis

14.15 På scenen: Leder i 17.mai-komitéen, Ole Ringe introduserer. Dagens konferansier: Glenn Jostein Gundersen med makker. Taler ved ordfører Tom Anders Ludvigsen og Marit Bjørlo. Tale ved representanter fra elevrådet ved Grevlingen skole. Musikkinnslag og underholdning på og ved scenen av barn og unge fra lokalmiljøet. Salg av is, kaffe, brus, kaker, pølser, pizza, hamburgere, sukkerspinn og popcorn. Leker for barna og Loddsalg (lynlodd) med tidenes største premiebord!

15.30 Soon Etter Frokost spiller i Glenneparken.


16.30 Avslutning på Torget i Son – se nettsiden 17mai-son.no. For ytterligere informasjon se nettside www.17mai-son.no

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland