www.lokalmagasinet.no NYHETER | 17. mai-program i Son 2017 Fr. 4. des. 2020
Meny

 17. MAI I SON 2017LM arkivfoto: Svein-H. Strand

07.00
Salutt ved Vestby Forsvarsforening

08.00 Flaggheising i Minneparken ved 1. Son Sjø Speidergruppe. Flaggsignal ved Såner skolekorps

09.15 Eldresenteret i Son, Såner Skolekorps spiller nasjonalsangen.

10.00 Minneparken Æresvakt ved Vestby og Ås HV-område Kransenedleggelse ved de falnes minnesmerke. Tale ved oberstløytnant Svein Holtan. Son blandede kor synger

10.00 Velkommen til 17.mai-kafé i Glenneparken, med salg av kaffe, te, kaker, vafler, brus og is. Sitteplasser til dem som kommer tidlig.

10.45 17. mai gudstjeneste i Son kulturkirke

12.00 Soon etter Frokost spiller i Glenneparken

12.15 Eldresenteret i Son. Son Blandede Kor synger.

12.45 Togoppstilling i Sagbruksveien ved Eldresenteret i Son.

13.15 Togavgang. Såner Skolekorps, Ås og Vestby Musikkorps og  Soon Etter Frokost spiller.   Togrute: Sagbruksveien – Fjellstadbakken – Storgata – Kolåsveien –   Havnegata – Sagaveien – Kolåsveien – Storgata – Son torg Det blir kåring av beste / høyeste hurrarop i toget!

14.00 Ankomst Son torg og oppstilling klassevis

14.15 På scenen: Leder i 17.mai-komitéen, Ole Ringe, introduserer. Dagens konferansier: Glenn Jostein Gundersen med makker. Taler ved ordfører Tom Anders Ludvigsen og Marit Bjørlo. Tale ved representanter fra elevrådet ved Grevlingen skole. Musikkinnslag og underholdning på og ved scenen av barn og unge  fra lokalmiljøet. Salg av is, kaffe, brus, kaker, pølser, pizza, hamburgere, sukkerspinn  og popcorn. Leker for barna og Loddsalg (lynlodd) med tidenes største premiebord!

15.30 Soon Etter Frokost spiller i Glenneparken.

16.30 Avslutning på torget i Son – se nettsiden 17mai-son.no.LM arkivfoto: Svein-H. Strand
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland