www.lokalmagasinet.no NYHETER | 10.200 sider vist per augustdag On. 2. des. 2020
Meny

10.200 sider vist per augustdag

Publisert 31.08.15. Oppdatert 16:50. Ved utgangen av august kan LM registrere et kjempetall for sidevisninger gjennom måneden. I gjennomsnitt har leserne lastet ned ca 10.200 LM-sider per dag. Dette er nettsider med egen URL-adresse. 16 av dagene i måneden lå tallet langt over dette, med 15.650 som månedsbeste 6. august.

Ill.foto: Stock.exchng

De siste dagene har serverloggen registrert en nedgang til mer normale trafikktall, og trukket gjennomsnittet tilsvarende ned.

► En økning i sidevisningene på 28 prosent fra juli med sommertrafikk omtrent som normalt, er likevel noe å merke seg.

Antall besøk økte nemlig "bare" "med 6 prosent fra juli, til ca 16.500 i august.

► Mange besøkende i den siste sommermåneden tok altså svært godt for seg fra arkivet, via margmenyen, nyhetsarkivet under den faste LM-fronten og Google-søk: I gjennomsnitt ca 18 sider per besøk, omtrent dobbelt så mange sider som normalt på en økt i LM.

Det er registrert visninger på så mange som 5800 ulike LM-sider i august. Og besøkene kom fra hele 6650 ulike "sites", dvs. direkte fra andre nettsteder innenlands og utenlands.

► FACEBOOK har sendt bra mange lesere til Lokalmagasinet.no, de langt fleste fra henvisningsposter med lenke på redakørens side. Ved utgangen av august er det registrert 530 "treff" fra Facebook-adresser.

Nest etter direkteforespørsler til serveren vår, er søkemotoren Google fortsatt den suverene leverandør av besøk til LM, som regel rett til en underside som er kommet opp i søketreffet.


Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland