www.lokalmagasinet.no NYHETER Ti. 26. mai 2020
Meny

LM ‒ NETTAVIS & MAGASIN MED STÅSTED I DET NÆRE SIDEN 2002

Epost-adressen er: post@lokalmagasinet.com!

 


TUNGE TEKNISKE PROBLEMER

(22.04.20) Før ekstern hjelp er inne i bildet, tar vi høyde for at det er en uopprettelig skade vi har fått på vår gamle og overbelastede publiserer. Kortversjonen om funksjonaliteten er at hver nye artikkel vi legger ut på den faste forsidetoppen og litt til forsvinner ved den neste publiseringen. Enten det er sånn eller sånn, så har vi en situasjon som krever radikale grep. Vi starter med å legge ut viktige notiser her i den friske høyrespalta. I frisk tilstand er også "magasin-modulen", altså innsidene. Det samme gjelder den opprinnelige nyhetsmodulen som nå nyttes som arkiv for korte saker. Red.

[25.04.2020]
TOMME SENGER i 1607 hytter

(05.04.20) Påsken 2020 vil dessverre gå inn i historien på uhorvelig mange måter, i det globale som i det nasjonale og lokale perspektiv. Alt på grunn av et virus. Og når dette skrives og den norske påsketiden innledes, står vi midt oppe i det: Den menneskelige tragedie med tap av liv og helse. Og den samfunnsøkonomiske tragedie, som vi naturlig nok ennå bare håndterer som anslag, bygget på daglige oppdateringer fra ulike næringer og sektorer. Voksne som barn: Vi gjennomlever myndighetsregulerte dager med smittevernbegrunnede forbud og anbefalinger. Forankret i det nære som LM-redaksjonen er, ble det som vanlig en lokalt vinklet, forbudsrelatert overskrift på denne kommentaren. Men alt tatt i betraktning, så bryter vi i dag journalistisk sedvane og tar hyttetemaet som avslutning. Tallet 1607 har SSB som kilde og er oppdatert for 2020. Mer om hyttetemaet kommer. GOD PÅSKE til dere alle! Svein-H. Strand, LM-redaktør

[14.04.2020]
NORGE "stenges ned"!

NORGE "stenges ned"!

(12.03.20) Når det nasjonale også blir lokalt: Landets myndigheter møtte i dag den økende utbredelsen av coronaviruset med et stort antall regulerende tiltak for ulike sider av samfunnet. Noe liknende har ikke vært gjort i etterkrigstiden.

Lenka i tittelen går til "hele krisepakka" på Folkehelseinstituttets hjemmeside. I kveld kom også den triste meldingen om at coronaviruset har krevd sitt første dødsoffer i Norge. For LM er det naturlig å dekke mye av dette, altså overordnet statlig informasjon. ved hjelp av sentrale eksterne lenker.

Relevante corona-saker i det lokale hos oss skal vi også få på plass så langt de er aktuelle og vår kapasitet strekker til.

[07.04.2020]
Ikke alle mistet vannet
(03.04.20. Oppdatert 04.04.20) - Vannet er stengt i Storgata fra ca kl. 12:00 til ca kl. 20:00. Det skjedde i natt "uventede problemer" med arbeidene i krysset Storgata - Kolåsveien, og disse må løses i dag. Noen vil oppleve bare variert trykk og brunt vann. Slik var beskjeden på en sms til berørte husstander kl. 10:53. I full fart ble "krisevann" fylt "i bøtter og spann". Men ikke alle i den lange Storgata mistet vannet, viste deg seg. Med tanke på hvor arbeidene pågikk, var meldingen åpenbart rettet til abonnenter fra krysset og videre østover. I neste versjon for masseutsendelse av sms blir det kanskje mulig å stille inn på berørte husnummer. 
[05.04.2020]
TIL MINNE om Max von Sydow


(10.03.20) TIL MINNE om Max von Sydow som døde i går, 90 år gammel. Her sammen med Ghita Nørby under innspilling av Hamsun-filmen i Son sentrum i 1995. (FOTO: Sturla Strand) TIL ARTIKKELEN, med enda et bilde.

[04.04.2020]
Stenger restauranten, men tar bestillinger for utkjøring


(12.03.20. 11:12) (LM arkivfoto) Alle må ta ansvar og bidra med nødvendige tiltak for å unngå smitte av corona-viruset, sier Alessandro Onorato (bildet), innehaver av Ristorante 24 i Son.

Så langt er vi i restaurantbransjen ikke blitt pålagt spesielle tiltak. Likevel ønsker vi å ta noen grep for å unngå smitte. Vi tar trusselen alvorlig, så vi stenger lokalene og tar fra i dag og inntil videre bare imot bestillinger for utkjøringer. Dette vil få konsekvenser for oss økonomisk, men vi er en lokal bedrift som holder til sentralt i Son, og for oss er lokalmiljøet viktig, understreker Alessandro Onorato.

[01.04.2020]
Arbeidsoppgaver for kommuneoverlegen

(12.03.20) Kommunenes selvstendige ansvar under statlige myndigheter får mye kritikk mens coronas-viruset brer om seg også i Norge. Innenfor dette regimet har kommuneoverlegene en sentral rolle. Stian Lunde har vært kommuneoverlege i Vestby siden november 2019. I bare 60 prosent stilling, har han arbeidsoppgaver som spenner over et bredt felt. 

I forbindelse med stillingsutlysingen er oppgavene beskrevet slik (understreking er vår, red. anm.) Prioriteringen av oppgavene til enhver tid vil naturlig nok kunne bli preget av aktuelle behov, som i disse dager.

• Gi medisinskfaglig rådgivning overfor rådmannen og kommunale enheter
• Ivaretagelse av oppgaver som i lovgivingen er særskilt tillagt kommune-overlege
• Medisinskfaglig ansvarlig for fastlegeordningen
• Bidra i kommunens plan- og samfunnsutvikling
• Aktiv deltaker i strategisk prioritering, fag- og kvalitetsutvikling innen velferd helse- og omsorg
Gi samfunnsmedisinsk råd i kommunens satsning på folkehelsearbeid, herunder epidemiologisk analyse
• Bidra i samhandlingen med spesialisthelsetjenesten, andre kommuner og fastlegene
• Ivareta turnuslege innen fagområde samfunnsmedisin

Bidra til tjenesteutvikling og samhandling i forbindelse med at Vestby kommune deltar i interkommunal legevakt, lokalmedisinsk senter, samt miljørettet helsevern med kommunene i mosseregionen.

[21.03.2020]
Pengedryss til arrangementer

(08.02.20) Årets utgave av Kulturdøgn Soon, den tredje, skal arrangeres 14.-16. august. Også denne gang har Vestby kommune bevilget 200.000 kroner i støtte til det kompakte arangementet, der et hundretalls gratisarbeidende frivillige på utallige poster utgjør grunnfjellet.

Denne ‒ og en rekke andre påplusninger til rådmannens handlings-program og budsjett for perioden 2020-2023 ‒ lå i fellesforslaget til Ap, Bygdelista, V, Sp, SV, MDG og Rødt som ble vedtatt i desember.

► På arrangementssiden ble også dette plusset på rådmnnens forslag (støtte for 2020):

50.000 kroner til aktiviteter på Son kystkultursenter.

300.000 kroner til «Liv i Vestby».

Sist, men ikke minst:

100.000 kroner i støtte til årets utgave av den ultralokale OG internasjonalt innrettede festivalen Sånafest, som bl.a. byr på forestillinger med samtidsdans i Hølen og Son.
[07.03.2020]
Ba rådmannen gå i dialog med slalåmklubben for Å HJELPE

Fra en familiedag i anlegget i MARS 2018, da alt klaffet  med vær og snø. LM-foto: Sturla Strand

(21.01.20) I kommunesyrets vedtatte handlings-program og budsjett blir det påpekt at Son slalåmklubb driver et viktig nærmiljøtiltak i slalåmbakken i Son.

Gjennom sitt arbeid gjør de det mulig for barn og unge å drive skiaktiviteter i kommunen. Kommunestyret anser dette som et viktig arbeid som fortjener kommunens støtte.

Kommunestyret vil derfor be rådmannen gå i dialog med klubben for å finne en løsning både når det gjelder fornyelse av heisanlegget og kostnader til vann i forbindelse med snøproduksjon. Resultatet av denne dialogen skal legges fram for kommunestyret, slik at eventuelle konsekvenser kan innarbeides ved revidering av budsjett i 2020, heter det til slutt.

ARKIVSAK med bilder fra Enestående vinterlig familiedag.
[30.01.2020]
De har tirsdagskaffen klar

 

(13.01.20) I morgen er det en ny anledning til å stifte bekjentskap med tirsdagskafeen i Son kulturkirke. Og her er tre fra vertskapet som koker kaffe og holder den varm gjennom de fire åpningstimene fra kl. 10.30. På grunn av en misforståelse kom ikke bildet med da det nye tiltaket ble presentert her i LM 9. januar, to dager etter at det ble satt i gang. Fra venstre: Sokneprst Marit Bekken og dagens kjøkkenansvarlige, Anne Britt og Per Gunnar Larsen. Det er også to medhjelpere som går på turnus hver gang; første gang var det Svanhild Larsen og Dag Gjersøe. 
[28.01.2020]
1-10 av 2115 Neste >>JORD TIL PLEN OG HAGE LEVERES HJEM TIL DEG.

Tlf. 64 95 31 51

(12.05.20) VI TRENGER AVKLARING. Vi setter nå mye inn på å få en avklaring om vårt tekniske problem. Kan det løses, når og hvordan? Og tusen takk til dere lesere for hyggelige besøkstall! Enda det lenge har vært klart at vi har måttet melde pass når det gjelder reportasjer, så ligger besøket dag for dag over 3000-tallet. God inspirasjon i en vanskelig tid, der dagens hovedoppgave på publisering har vært å redigere høyremargen! Her har vi til gjengjeld fått unna mye rydding og omredigering. Red.


(10.05.20) OM FORSIDEN. Når forsiden tidvis har "sidespreng" i designet, så er dette et tiltak i arbeidet med å finne og utbedre den tekniske feilen vi har på modulen for midtfeltet. "Sidesprenget" oppsto som en direkte følge av at en notis under reklamebannerne ble publisert. Tiltaket er for øyeblikket det beste vi har i jakten på å finne og utbedre feilen. Vi beklager at dette tar så lang tid selv med ekstern hjelp. Red.

Frigjøringsdagen markert
 12.05. 25 smittede
CORONA-KORTNYTT

Oppdatert fra kommunens hjemmeside per 08.05.

Koronasjekk.no

Vestbys CORONA-side

BUSSTIDER: Arbeidene i Kolås-veien fram til sommeren endrer hvordan bussene kjører: Linje 540 kjører ikke via Son sentrum. Ny linje, 541 med minibusser fra kulturkirken erstatter 540 mellom sentrum og Sonsveien stasjon. Både her og til og fra Moss er holdeplassen i Sigurd Stenes vei, "ankerfestet". 545 kjører som vanlig.

Folkehelse Vestby

Folkevalgte

Sjekkliste: POLITISK KLIMAARBEID
 
Lokalmagasinet.no (LM) er en uavhengig nettavis som redigeres på Redaktør-plakaten og Vær Varsom-plakatens grunn.
Nyheter fra periode med tekniske feil

 VÆRSTASJON MOSS

UV-VARSEL

 Nasjonal nyhetspakke

NRK Tekst-TV  
Norske aviser og magasiner

Reuters UPI AFP

 LAVPULS – vindu og veiviser:

Gamle bilder fra Son |

Nettradio.nrk.no | Sveriges Radio P4 Göteborg |

| Blåskjellvarsel |

ØST POLITIDISTRIKT

Lov om helligdager og helligdagsfred |

Naboloven | Straffelovens § 350 | Politivedtekter |

Forskrift om alkoholomsetningen |

Lov om helsetjenesten i kommunene

 

Dagny Halds skulptur ønsker alle sjøfarende velkommen til den gamle hollenderstaden Son.

LM-foto: Sturla Strand ©

Eksterne maritime ressurser:

* Havgapet.com

* Kongelig Norsk Båtforb.

* Batliv.no

* Seilas.no

* Klassisk Treseiler Klubb

* Seilmagasinet.no

* Fullriggeren "Sørlandet":

* Havseilerklubben

* Maritimstart.no  

* Foren. for fartøyvern      

* Risør Trebåtbyggeri

* Forbundet Kysten

* Oslofjorden Båteierunion

* Isegran, Senter for maritim kultur

* Kystverket

* Fiskeridirektoratet

LM er basert i Son, men har hele Vestby kommune som dekningsområde gjennom kommunalreportasjen.

Telefon 64957348

Mobil 979 38 621

post@lokalmagasinet.com

Postboks 160, 1556 Son

DOMENET www.lokalmagasinet.no eies av Strand Prinfo. Org.nr. NO 946123048.

ANSVARLIG REDAKTØR og daglig leder Strand Prinfo: Svein-Harald Strand.

OPPHAVSRETT: Innholdet på våre sider er beskyttet av Lov om opphavsrett til åndsverk. Utenom privat bruk, kan det ikke kopieres herfra eller mangfoldiggjøres på annen måte – bilder eller tekst uten tillatelse fra rettighetshaver.
 

 

 

 

 


 

 

LagreLagreLagreLagreLagreLagre
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland