www.lokalmagasinet.no NYHETER Fr. 20. juli 2018
Meny

Husk at vår e-postadresse er post@lokalmagasinet.com

Odd Birkeland, Sooning - EN HUNDREÅRS-MARKERING

(19.07.18) Det er i dag 100 år siden den store Sons-entusiast Odd Birkeland, med talenter som han brukte over et bredt felt, ble født. Bør han huskes mest for Soon Weekend-arrangementene på 1950- og 1960-tallet? Eller for de 13 kortfilmene, Sonsfilmene? Antakelig begge deler! Og for det store spennet det er herfra og til hans unike sildeprodukter. Dette og mye, mye mer kan du lese på en side vi har satt sammen til jubileet, og med store bilder som her blir vist offentlig for første gang.

(Foto: Privat/Sturla Strand)

Sjørøverbilder bortgjemt i kiste!


Vi illustrerer denne gode nyheten med et bilde av den mesterlige, kunnskapsrike sjørøverkvinnen Schjøte Schigne, alias Signe Heimdal, som hadde en viktig rolle på Kystkultursenteret lørdag. Foran et fekteoppgjør med Alex den infernalsk grusomme, viste hun fram sitt hemmelige våpen: Den selvlagde klubba som kan hamle opp med det meste av denslags. 

(18.07.18) Det aller meste av mysteriet med de bortkomne bildene fra Sjørøverdagen på lørdag er nå oppklart. En sjørøverlærling som ikke skal nevnes med navn, mente at flere av bildene burde spares til en passende anledning.

Dermed gikk lærlingen langt utover sine fullmakter og la dem i en bortgjemt skattekiste under dekk, i Sjørøver-Magasinets spesielle lasterom. Men noen hadde hvisket noen ord i redaktørens øre, og angeren meldte seg tungt etter redaksjonsmøtet vårt i går. 

Redaksjonsmøtet bestemte for øvrig at rikelig med store bilder skal tilfalle søstermagasinet Herison.no, og et flott startbilde kom på plass på førstesia der allerede like etter at møtet var ferdig. Trykk her, så skal du se!

Onsdagshilsen fra Kaper-redaktøren. Som altså har knipset alle bildene, bare så det er klart som vannet i Sjørøverkilden ved Maritangen! 

Midt i sommermåneden: "Julibrev fra Son"
(17.07.18) Da er vi allerede midt i den store sommermåneden, og nypusset fra lageret legger vi ut Nils Kjærs berømte epistel "Julibrev fra Son" som han skrev under et opphold i Son sommeren 1911. Det har vi gjort siden 2003, LMs første sommer. Siden 2009 i original språkdrakt.

På internett finnes denne tegningen av forfatteren og litteraturkritikeren Nils Kjær (1870-1924) fra Holmestrand bare på Lokalmagasinet.no.
Det er selveste Christian Krohg som har laget det flotte portrettet.

Uforglemmelig SJØRØVERDAG


(Tirsdag (!) 17.07.18) Atskillig forsinket, på grunn av trøbbel med seilene til Sjørøver-Magasinets skute, kommer her litt fra en fabelaktig Sjørøverdag på Son Kystkultursenter lørdag. Ja, lørdag. Og ja, fabelaktig! Fortsatt har vi litt plunder med råseilet. Men vi kjører på med den vinden vi har, og legger ut noen ord til noen bilder som er klare under dekk. På dette første bildet har kaptein Alex den infernalsk grusomme endelig funnet den siste sjørøverskatten. Den lå i Jostus-huset, inne i kjøkkenet til Schjøte Schigne, og det første Alex dro opp av skattekista var en død mus. Ja, en død mus, dere! Men ha-ha, under der lå gullet! Gullet, ja! Da var det mange hender som strakk seg ut for å få, og jeg tror det ble litt til alle.Her er et fint portrett av "den grusomme", som han kaller seg. Men det er heldigvs bare utenpå. I alle fall hvis han ikke må være grusom. I kamp på sjøen, altså. Sjørøver-Magasinet spurte ham mellom slagene lørdag hvor og hvordan han fikk den infernalsk flotte drakta si. Det var litt komplisert, men kort sagt så hadde han en enklere drakt som han bygde på med saker han fikk røvet til seg i et stort slag. Hvilket år det var? Da måtte han tenke seg litt om, men det var nok i 1817. Ja, i attensøtten! Dette får være nok sånn på morrakvisten. Magasinet trenger både mer tid og mer plass. Det var jo også en annen storartet sjørøver i sving. Schjøte Schigne, ja! For ikke å glemme Kjel Smell! Redaksjonsmøtet klokka nullnihundre skal diskutere om vi skal strekke kjølen til en egen Sjørøverdag-side. Og kanskje laste opp noen store bilder til Herison.no. Spis matpakka deres så lenge da, smårøvere! Hilsen Kaper-redaktøren. Som også var fotograf.

Cirkus Arnardo til Son

Fritidsrenovasjonen i Kjøvangen: Bedre tilbud FOR PLASTAVFALL!


Som hjemme, så på hytta: Hytteeiere fra Oslo sorterer gjerne plasten i medbrakte blå poser og lar seg ikke forvirre av at plasten i Vestby skal under grått lokk, mens det blå lokket i Kjøvangen huser papp- og papiravfall. LM-foto: Sturla Strand

(15.07.18) Etter lang tids iherdig og ganske tålmodige epostutvekslinger med Movar og Vestby kommune siden i vår, kan hytteier Helge Falkenberg glede seg over at det omsider er satt ut hele to konteinere for plastavfall sentralt i Kjøvangen: Den store parkeringsplassen i krysset Kjøvangveien Vadbakkveien. Slik som i fjor, faktisk.

Vestby kommune må ha innsett det fornuftige i å ha disse konteinerne i tillegg til plastkonteinerne ved Stavnestjerne da de overlot sakens skjebne til Movar, sier Falkenberg tl LM.

Det interkommunale renovasjonsselskapet tok trolig tidsånden på pulsen og fikk nylig satt ut de to konteinerne.

Plastemballasje skal jo ikke flyte i naturen og bør fortrinnsvis sorteres før innsamling, understreker en fornøyd Helge Falkenberg.

Her er hans leserbrev som LM publiserte 1. juni. Det oppsummerer i ytringsform plasttiltaket han nå har fått gjennomslag for til tross for noen bastante nei i eposter underveis.

Må søke eller FJERNE tiltakene


 
26. juni. Gøft er gravd helt ned til veien. I forgrunnen: Forberedelser til en kum? (Foto: Privat/Rune Vegel)

(11.07.18. Bilde 12.07.18) Sammen med den skriftlige redegjørelsen, nevnt i gårsdagens nyhetssak, må Fred Olsen-selskapene innen fristen 16. juli sende inn en komplett søknad for de ulovlige arbeidene som er utført på eiendommen Laksaveien 73. Hvis ikke, må tiltakene fjernes.

Det skriver byggesaksbehandler og juridisk rådgiver Eline Rummelhoff-Larsen i brevet fra Vestby kommune datert 25. juni. Å søke om tillatelse i ettertid er en rett de og andre har, etter reglene i plan- og bygningsloven og kommuneplanen. Ikke så rent få bruker denne muligheten til å få ulovligheten prøvet.

Noe av det som er gjort


Foto privat/Rune Vegel

(10.07.18) Dersom kommunen ikke mottar en redegjørelse innen 16. juli, vil det bli vurdert å fremme sak om å pålegge retting av arbeidene som er utført på eiendommen Laksaveien 73. Eventuelt også med vedtak om tvangsmulkt.

Dette går fram av brevet fra bygningsavdelingen til Fred Olsen-selskapene Laksa AS og Laksa II AS datert 25. juni. Som bildet viser, er det atskillig å gjøre rede for. Denne grøfta fører helt ned til veien. Bildet ble tatt allerede 26. juni. LM kommer tilbake med mer fra kommunens brev.

– Vi har ikke godkjent noen form for tiltak på eiendommen

(10.07.18) Vestby kommune har etter henvendelser fra naboer sendt brev til eieren av Laksaveien 73. Dette opplyser rådmann Sjur Authen som svar på en henvendelse fra LM i går. Brevet er vedlagt for innsyn, og LM publiserer et sammendrag senere i dag.

Før kommunen får svar på dette brevet, har vi naturlig nok ingen formening om hvilke tiltak som gjennomføres, annet enn det som går fram av henvendelser fra naboer. Kommunen har ikke godkjent noen form for tiltak på denne eiendommen. LES MER.

Regelverket for strandsonen er strengt og MÅ FØLGES AV HVERMANNSEN

(08.07.18) (AKTUELL KOMMENTAR av Heidi Vegel, berørt grunneier.) Laksa er et uregulert område. Vi ville tro at en vesentlig omregulering og endringer av et helt område, fjerning av en snuplass med terrenginngrep i strandsonen ville kreve en privat reguleringsplan, dispensasjonssøknad til kommunen og nabovarsel. Men her går det visst helt greit uten noen av delene. Tilgivelse heller enn tillatelse? 

► På nedsiden av huset til de tidligere familiene Jensen og Gulliksen (eies nå av Fred Olsen), og tvers over veien for vår eiendom Solbakken, har området alltid vært "Vedplassen" med kapping av ved og lagring av vedstabler. Og det har alltid vært snuplass rett utenfor vår innkjørsel. Området har aldri vært forandret.

Vi vet ikke hva som skjer på den andre siden av veien, annet enn at det i fire uker har vær gravd i hele området opptil flere ganger. Fra huset og helt ned til veien.

Det er gravd grøfter for legging av rør som vi heller ikke vet hva er, og det er etterpå planert i hele området per i dag 6. juli. Det er ikke vann og kloakk på Laksa.

Et annet vesentlig terrenginngrep som berører oss, er at hele snuplassen er fjernet, og at det er anlagt en dyp lang grøft langs hele veien helt opp til innkjøringen til sommerhuset vårt. Skal vi ha adkomst til vår eiendom fra 1937, eller skal vi ikke ha adkomst?

Når vi har to biler inne i hagen, så klarer vi å snu bilene for utkjøring. Men med besøk og ti-tolv biler inne på eiendommen, vil det være totalt umulig å snu dem.

– HVA SKAL SKJE, HVA DRIVER DE MED?

(07.07.18) Gravearbeider har pågått her på Laksa siden 4. juni uten at Vestby kommune har reagert og uten noen informasjon til naboer. Kommunen svarer ikke på epost. Vi vet ikke hva som skal skje eller hva de driver med, forteller Heidi Vegel til LM. LES MER.

DETTE ER SISTE DEL av en forsidetopp som følger med på alle sider i publisererens faste toppfelt. Det vil si alle sider unntatt sidene i magasinmodulen med bredere publiseringsflate. Sakene nedenfor her ligger i en særskilt "nyhetsmodul". Inntil vi får en ny publiseringsløsning, brukes denne bare til å dekke arkivbehov. I margen t.v., under "stoffgruppe-boksene", ligger tittellenker til enkeltstående større nyhetssaker som har vært publisert de siste årene. Disse ligger i kronologisk rekkefølge, med de nyeste sakene langt nede. Innholdet i LM vil ikke være organisert på denne måten i en ny publiserer. Red.
Epost fra 14. juni ennå ikke besvart
(09.07.18)
Fra: Rune Vegel <rune.vegel>
Dato: 14.06.2018 08:28 (GMT+01:00)
Til: post@vestby.kommune.no
Emne: Vedr Laksaveien nær 74Nå endres hele landskapet her. Bildet er fra forrige uke. 159/2-3?
Det jobbes der dagen lang og vi vet ikke hva som skjer.
Vi har nr 74 og lurer på om vi burde hatt noe varsel.
Fint å få høre noe tilbake.
Med vennlig hilsen
Rune Vegel
[17.07.2018]
Barneprogram på Kystkultursenteret

Foto: Son Kystkultursenter

(05.07.18) Kl. 12 på lørdag kan du bli med på å fiske smådyr i fjæra med håv sammen med Tore Rahn. Han forteller om dyrene vi fisker/samler. Vi har akvarium og samler dyrene der. Før vi går hjem, slipper vi dem ut igjen. Kafeen vår er åpen som vanlig. Hjertelig velkommen til en koselig stund hos oss! Son Kystkultursenters venner, Styret

[08.07.2018]
Maleren som bare hadde ei bukse


Ludvig Karstens maleri "Tæring" fra 1907, malt på kjøkkenet i Rødskjærgården, senere Viktoria Hotell. Modell er Othilie (Tilla) Olsen, gift med Jørgen Olsen i Kjøvangen. Maleriet henger i Nasjonalmuseet.

(26.06.18.) Onsdagsforedraget på Son Kystkultursenter denne uka, kl. 19, er om Ludvig Karsten, en av våre store malere rundt forrige hundreårsskifte.
[29.06.2018] Les mer
BLI MED PÅ BÅTTUR I DAG!t


(28.06.18) I dag 28. juni kl. 18 kan du være med på båttur med Koggen fra Son (bildet). Båten går fra brygga ved Kystkultursenteret. Vi prøver om det er interesse for en guidet tur langs sjøen i finværet. Til Kilen, Paradislandet, Kjøvangen, Hulvik, for eksempel. Men dere må melde dere på! Og vi gir stoppordre om det blir for mange. Først til mølla...osv. Meld dere på ved å svare til post@vestbyhistorielag.org BLI MED! Vestby Historielag
[29.06.2018]
Sankthans med Blekkulf

(22.06.18) På Son Kystkultursenter kl. 13 lørdag 23. juni, Sankthans, er det Blekkulf-program for de små.

Kle deg gjerne ut med inspirasjon fra havet. Det trenger ikke være så mye eller så flott.

Kl. 18 blir det så Sankthans-feiring med Soon Etter Frokost og Grill og Spill.

Alle er hjertelig velkommen! Son Kystkultur-senters venner. Styret

[25.06.2018]
Onsdagsforedraget: Smuglerparhene

(19.06.18. Oppdatert 09:55) Smuglerparhestene Arthur Antonisen (Omre) og Reidar Marino Charles Roy var venner i smuglermiljøet. Begge fikk lange fengselsstraffer for sin kriminelle løpebane.

Hvordan de kom seg ut av sin noe tvilsomme hverdag ble forskjellig og fikk konsekvenser for begges liv, noe de måtte slite med i flere år.

Men opplevelsene var store og førte til henholdsvis en lang forfatterkarriere og en kort filmkarriere.

Var Arthur Omre en storsmugler, eller var han en smart fyr som var uheldig i livet? Hvilke forbindelser hadde han egentlig til Son og omegn?

Reidar Marino Charles Roy ble altså både smugler og filmskuespiller og Hølens sorte får. Omre kom seg på beina, men verre gikk det med Roy.

Tom Braaens foredrag begynner kl. 19. Gratis inngang. Kafeen er åpen.

Son Kystkultursenters Venner

[21.06.2018]
Sjørøverdag for små og store!

(15.06.18) Lørdag 16. juni kl. 13 er det Sjørøverdag for små og store på Son kystkultursenter. Møt opp til infernalsk og grusom spenning i jakten på den smakelige sjørøverskatten! Deter gratis deltakelse for barn opp til 10 år i følge med en voksen. Hvis/når sjørøverskatten blir funnet, blir den delt blant alle barna som deltar. De voksne kan kose seg på kafeen med ekte rømmevafler og god kaffe. Hjertelig velkommen! Son kystkultursenters venner, styret
[19.06.2018]
"Hølens vekst og fall og sorte får"

(11.06.18) Onsdagsforedraget på Son Kystkultursenter denne uken handler om "Hølens vekst og fall og sorte får", med Tom Braaen som foredragsholder. Tittelen henspeiler på Hølens eventyrlig vekst i begynnelsen av det 19. århundre. I dette miljøet hadde de også en som tjente penger ulovlig, på smugling.
[14.06.2018] Les mer
Kort-nytt omkring Café Oliven-saken
(08.06.18) ► ► Hvordan kunne det bli skjenket alkohol 17.-19. mai når bevilling manglet og all alkoholholdig drikke skulle være innelåst og forsvarlig sikret av bostyret i henhold til alkoholloven? Spørsmålet verserer nå som en het sak mellom en kreditor og bostyrets leder, advokat Thomas Nortvedt. En sak for politiet?
[12.06.2018] Les mer
Livet i Fjæra og sommerens første lørdag med Blekkulf

(08.06.18 09:31.) Sommeraktvitetene på Son Kystkultursenter er i gang. I morgen er det klart for første lørdag med Blekkulf for barn opp til 10 år. Dette programmet starter kl. 13:30. Etter at alle har fått hilse på den populære og sjømiljøbevisste skikkelsen, blir det en minikonsert med Soon Etter Frokost og eventyrstund med Thelma og vann-lige venner, som det heter i programteksten.

► Kl. 13-14 slår Tore Rahn an dagens vanntema med sitt barneprogram Livet i Fjæra. Barna fanger krabber, skjell og småfisk i fjæra. Dyrene får et kort opphold i sjøvann-akvariet, Tore forteller, og dyrene slippes så ut i sjøen igjen. Barn under 10 år med en voksen til å passe seg ønskes hjertelig velkommen.
[11.06.2018] Les mer
1-10 av 2024 Neste >>Ørajordet: Langt på overtid

JORD TIL PLEN OG HAGE LEVERES HJEM TIL DEG.

Tlf. 64 95 31 51
Til Facebook-siden HER I SON

Siden har nå 743 følgere.

  

Behov for permanent sykehjem
Feierbakken 1-saken
Nyheter fra periode med tekniske feil

REKLAME

MISTET BANKEN

To leserbrev av Jostein Haugh, tidligere medlem av Bygdelista:

Byggeprosesser og habilitet
Sjokkert over dispensasjoner

   
 VÆRSTASJON MOSS HAVN

UV-VARSEL

 Nasjonal nyhetspakke

NRK Tekst-TV  
Norske aviser og magasiner

Reuters UPI AFP

 LAVPULS – vindu og veiviser:

Hovedstadspuls|

Gamle bilder fra Son |

Nettradio.nrk.no | Sveriges Radio P4 Göteborg |

| Blåskjellvarsel |

ØST POLITIDISTRIKT

Lov om helligdager og helligdagsfred |
Naboloven | Straffelovens § 350 | Politivedtekter |
Forskrift om alkoholomsetningen | Lov om helsetjenesten i kommunene

 

Dagny Halds skulptur som ønsker alle sjøfarende velkommen til den gamle hollenderstaden Son.

LM-foto: Sturla Strand ©

EGYPTISK HODE, BRILJANT DAGNY HALD. Denne flotte skulpturen, laget av Son-kunstneren Dagny Hald (1936-2001), var lenge toppbilde i den første utviklingsfasen til Lokalmagasinet.no. Kunstneren har klart å gi kvinneansiktet et fascinerende uttrykk; liksom tidløst talende, henvendt til oss alle med et direkte, mildt og fast blikk som det synes å ligge livsvisdom i. Det koboltblå hodeplagget står i både harmoni og kontrast til ansikt og hals. Et briljant arbeid av Dagny Hald! Vi har latt bildet følge med også til Lokalmagasinets nye forside, og synes sammen med mange av leserne at det aldri blir "utbrukt". Det ble tatt på minneutstillingen for kunstneren sommeren 2002. TEKST OG FOTO ©: Svein-H. Strand

Eksterne maritime ressurser:

* Havgapet.com

* Kongelig Norsk Båtforb.

* Batliv.no

* Seilas.no

* Klassisk Treseiler Klubb

* Seilmagasinet.no

* Fullriggeren "Sørlandet":

* Havseilerklubben

* Maritimstart.no  

* Foren. for fartøyvern      

* Risør Trebåtbyggeri

* Forbundet Kysten

* Oslofjorden Båteierunion

* Isegran, Senter for maritim kultur

* Kystverket

* Fiskeridirektoratet

 

Maktmenneskene

beskytter seg selv.

Vi beskytter våre kilder.

Vår visjon: Å være en enkel, men kraftfull og inspirerende tråd i veven som vi alle spinner.   

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin som redigeres på Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakatens grunn. LM er basert i Son, men har hele Vestby kommune som dekningsområde. "Fra fortid og nåtid" angir en hovedretning på stoffet. Nettstedet sikter mot å være en kombinasjon av magasin og portal til utvalgte eksterne ressurser på nettet. Nyhetsmessig dekker LM vesentlig kommunal-, kultur- og næringslivssektorene. Gode fotografier og aktuell debatt er blant de andre satsingsområdene. 

Lokalmagasinet.no ble startet 1. desember 2002 med en enkel publieringsløsning som hadde et dårlig telleverk. Med en ny publiserer kunne vi i 2007 notere 60.000 besøk. Allerede året etter ble det 85.000 besøk. I 2009 nådde vi milepælen 100.000. I midten av desember 2011 passerte vi 200.000. I 2014 nådde vi en ny milepæl: 250.000 besøk. Sammen med besøket til vårt nye ekstramagasin Herison.no ble resultatet i 2015 omtrent som i 2014. 260.000 ble nådd i 2016, bare for LM. I 2017 mer enn doblet vi dette til over en halv million besøk 541.000.

Lokalmagasinet.no Postboks 160, 1556 SON

Tlf. 64957348 - Mobil 979 38 621

E-post: post@lokalmagasinet.com

DOMENET http://www.lokalmagasinet.no eies av Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf. 64957348, mobil 97938621. Org.nr. NO 946123048.

ANSVARLIG REDAKTØR OG DAGLIG LEDER STRAND PRINFO (ENK): Svein-Harald Strand.

OPPHAVSRETT: Innholdet på våre sider er beskyttet av Lov om opphavsrett til åndsverk. Utenom privat bruk, kan det ikke kopieres herfra eller mangfoldiggjøres på annen måte – bilder eller tekst uten tillatelse fra rettighetshaver.

Dersom ikke annet er opplyst i forbindelse med publiseringen, er det Lokalmagasinet.no som er rettighetshaver, eventuelt sammen med navngitt medarbeider.

Også spesielle overskrifter som det er lagt mye arbeid med å lage, vil kunne være rettighetsbelagt og ulovlig å bruke uten tillatelse i en liknende kontekst som de sto i originalt.

Samlinger av utvalgte lenker til eksterne nettsteder er beskyttet av opphavsretten, på like linje med tekst og bilder, når lenkene er samlet inn og redigert/indeksert etter redaksjonens eget konsept.

I henhold til god presseskikk skal Lokalmagasinet.no oppgis som kilde når det brukes utdrag fra våre artikler i andre medier.

 


 

 

 

 

 

 


 

 

LagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagreLagre
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland