www.lokalmagasinet.no NYE MOSJØEN MAGASIN On. 22. jan. 2020
Meny

Mosjøen Magasin flytter og utvider

Etter tre lange opphold fortsetter Lokalmagasinet.no en tiltrengt flyttesjau for seksjonen Mosjøen Magasin.

Det er sug i utsikten fra Øyfjellet, her ned til de sørlige bydelene i Mosjøen på østsiden av lakseelva Vefsna.

Foto © Copyright: Øyvinn Hjorthen/Info Helgeland/mosjoen.com


♦ Seksjonen lå i flere år på den eldste publiserings-løsningen vår. Også der ble den etter hvert lite oppdatert.

Vi gjennomgår nå det som er tatt vare på av innholdet på den gamle seksjonen, og fortsetter arbeidet med å flytte det over hit.

På denne nye plattformen blir Mosjøen Magasin fullt integrert med Lokalmagasinet.no for øvrig.

Dette betyr ikke minst at du nå står på en "førsteside". I margmenyen t.v. under boksen MOSJØEN MAGASIN har du da fått opp en internmeny med lenker til det som er publisert så langt.

Nytt stoff vil det selvsagt også komme på nye Mosjøen Magasin. Her er en side med gamle bilder fra byen.

♦ Er det nødvendig å tilføye "kor arti'" dette er for en som trådte sine barnesko og vel så det i denne særegne byen midt i Norge? Jaja, så er det vel det da!

Bærre vent å sjå tel vi ha' fått ailt opp å gå!

Svein-H. Strand

LM-redaktør
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland