www.lokalmagasinet.no NATUR OG MILJØ | Skyver på IKEA-lokalisering To. 9. juli 2020
Meny

Skyver på IKEA-lokalisering

Publisert 10.04.12 (Reporter Svein-H. Strand) Spørsmålet om lokalisering for et IKEA-utsalg i Vestby sentrum blir nå skjøvet på og vil tidligst bli avklart i løpet av 2014. Fylkesmannen har bedt om å få opp alternativer til å bygge ned dyrket mark på Delijordet. I samråd med Fylkesmannen har IKEA derfor besluttet å gå grundig til verks og bruke nødvendig tid på denne avklaringen.

♦ Så er det noe som heter kommunedelplan for sentrumsområdet. Til denne prosessen skulle nå IKEA vært i gang med en konsekvensutredning for en utbygging på Delijordet. Kommunestyrets "Deli-vedtak" i september i fjor utløste nemlig en planendring fra "blandet sentrumsbebyggelse" til "ren handel".

Men avtalen mellom Fylkesmannen og IKEA om å spa opp alternativer til Delijordet vil forsinke arbeidet med kommunedelplanen betydelig. Det går fram av et saksframlegg til formannskapets møte mandag.

I samråd med IKEA skal forutsetningen om en etablering på Delijordet da tas ut av kommunedelplanen.

Men så er det også noe som heter kommuneplan, det overordnede, rullerende planverket for hele kommunen. Siste rullering av kommuneplanen skal snart starte for å bli avsluttet i inneværende valgperiode. Admininistrasjonen foreslår derfor, fortsatt i samråd med IKEA, at etableringen blir inkorporert her.

Hva om Delijordet blir stående som IKEAs valg etter drøftingen med Fylkesmannen?

– I programmet til kommuneplanen vil IKEA da bli foreslått som et prioritert innsatsområde, heter det i saksframlegget fra rådmann Knut Haugestad.

– I løpet av 2014 bør det i så fall være klart fra kommunens side om IKEA kan etablere seg på området, heter det i konklusjonen.


Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland