www.lokalmagasinet.no NATUR OG MILJØ | Fritidsbåter truer miljøet To. 12. des. 2019
Meny

Fritidsbåter  truer miljøet

ILLUSTRASJONSFOTO: Newswire

Publisert 28.06.07.
(LM – Nyhetsdesk Midtuke) Fritidsbåter er i ferd med å bli en miljøtrussel på Sørlandet og i Oslofjordområdet.

– Båtene forurenser farvannene og skremmer bort fisk og dyr, sier marinbiolog Per-Erik Schulze i Norges Naturvernforbund på forbundets nettsted naturvernforbundet.no.

Han påpeker at båtmotorene har store utslipp: Skjærgårdsjeeper og RIBer har store motorer og kan svi av opp til 100 liter bensin i timen.

– Dersom du i tillegg kjører alene i båten, blir dette skikkelig miljøsvineri, sier Schulze.

Det er også få av småbåthavnene og serviceanleggene som håndterer miljøgiftene som er i bunnstoffet forsvarlig.

HØRSEL VIKTIGSTE SANSESORGAN

– Mange sjødyr bruker hørsel som viktigste sanseorgan. Vi ser at mange fisk og sjødyr finner seg andre steder å være om sommeren på grunn av støy fra fritidsbåter, opplyser marinbiologen.

Norges Naturvernforbund vil nå kartlegge støynivået i en del havner og fartsleder, og oppmuntrer lokale myndigheter til å innføre fartsrestriksjoner og støygrenser.

– Endel fartøy bør nok rett og slett forbys i indre skjærgård på linje med regionale forbud mot vannskutere, sier Schulze.

SPÅR KONFLIKTER MELLOM BRUKERGRUPPER

Han tror også vi kommer til å se flere konflikter mellom ulike brukergrupper i skjærgården framover, på grunn av uvettig bruk av fritidsbåter, sjøfly og helikopter.

– Her er det mye opp til båtbransjen å oppmuntre til miljøvennlig atferd og teknologi, sier Schulze, som ikke er imponert over de norske båtleverandørene så langt.

– ØK KLIMAAVGIFTENE

Klimaavgiftene bør økes for å få bukt med forurensning fra småbåttrafikken. Det sier visedirektør ved Grid Arendal, Svein Tveitdal i en nyhetssak på NRK Sørlandet.

– Et viktig virkemiddel for å redusere både motorstørrelser og drivstoffforbruk på sjøen er å øke avgiftene, påpeker Tveitdal.

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland