www.lokalmagasinet.no Mysteriet nord i Son To. 29. okt. 2020
Meny

Mysteriet nord i Son

Publisert 30.03.14. Leserbrev. Etter forslag fra Tom Anders Ludvigsen (Ap) vedtok plan- og miljøutvalget 17. mars å gi byggetillatelse for Hus 4 og 5 på Son nord/Solsiden før reguleringsplanen er vedtatt. Og før Hus 3 med parkeringsplassene er bygget. 

♦ Som så mye fra Ludvigsen er forslaget uforståelig, grensende til et mysterium, og antagelig lite klokt, uansett vinkel:

1. Normal prosedyre er at nybygg konkret må vise hvordan parkeringen løses før byggetillatelse gis.

2. I tillegg til å være i overenstemmelse med loven, taler de beste grunner for å vite om bilene kan parkeres før bygging. Særlig i Son sentrum.

3. På Solsiden-prosjektet er beboerparkeringen i Hus 3. Det logiske ville derfor vært å bygge Hus 3 før 4 og 5.

4. Ifølge hjemmesiden er nesten alle leiligheter i 3 solgt, mens de fleste i 4 og 5 er ledige. For kjøperne må det fremstå som uforståelig at "deres" (utsolgte) hus bygges sist.

5. Den nye reguleringsplanen er en nedskalert versjon av den godkjente (med underjordisk parkering og lokaler til Kiwi) og burde være en smal sak å vedta.

Hva er det som gjør at reguleringsplanen ikke vedtas før byggetillatelsen? Er kommunen redd for innsigelser som kan skyve byggingen ut i tid? Og hvorfor skulle det i så fall bekymre kommunen? 


LITE TROVERDIG KLAUSUL
Ifølge vedtaket skal det ikke gis brukstillatelse før parkeringsspørsmålet er løst. Dette er en lite troverdig klausul, som kan bli fraveket ved første korsvei. Jfr. søknaden om å utsette utbedring av veikryssene Kolåsveien/Saga og Løkkeveien.

Henvisningen til vegvesenets utbygging betyr en utsettelse på ubestemt tid. Når vil Statens vegvesen prioritere Kolåsveien i Son? 

De siste ekstra leilighetene på Son havn nord måtte frikjøpes fra parkering fordi det ikke fantes fysiske plasser. Lekeplassen på Son havn nord, som var krav i reguleringen, forsvant stille ut av kartet. Det samme gjelder tydeligvis lekeplassen på tidligere Son skole. 

Hvorfor har kommunen og Son Eiendom det så travelt med å bygge Hus 4 og 5, med flest usolgte leiligheter, at byggetillatelse gis før reguleringsplanen er vedtatt? Og uten å vite hvor kjøperne skal parkere? 

Mysteriet krever et svar. Hva er det planutvalgets faste medlemmer (som stemte for) vet, men varamedlem SVs Kjell Meek (som stemte mot) åpenbart ikke er innviet i? 

Svaret vil nok åpenbare seg i passende tid før kommunevalget, uten at det vil hjelpe Son synderlig.

HANS CHR. AAKRE

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland