www.lokalmagasinet.no LOKALHISTORIE | Trygdekontoret gikk i underskudd On. 27. mai 2020
Meny

Trygdekontoret gikk underskudd

Det var ikke lett å være et lite ladested med svært begrensede skatteinntekter, og samtidig ha betydelige utgifter til lovpålagte utbetalinger som trygd.

ILLUSTRASJONSFOTO: Stock.exchng
NEDENFOR: Fotografert fra ukebladartikkel om Son, 1960-tallet

Publisert 20.04.08. Endret 24.02.17 (LM Svein-H. Strand)
31. desember 1963 opphørte Son å være egen kommune. Idet midnattsklokka markerte at 1964 var født, var det gamle ladestedet blitt en del av herredskommunen Vestby.

Mindre kjent er det at deler av det offentlige Son ble sammensluttet med administrasjonen i Vestby lang tid i forveien.

♦ Allerede 1. januar 1962, altså hele to år i forveien, ble nemlig Son Trygdekontor nedlagt og gikk inn i Vestby Trygdekontor.


♦ I et brev som gikk ut i midten av desember 1961 får medlemmene av Son Trygdekontor informasjon omkring den forestående sammenslutning med Vestby Trygdekontor. Og det står at den viktige endringen er rett rundt svingen: 1. januar 1962.

♦ Den framskutte sammenslutningen var kanskje ingen dum idé. I brevet går det nemlig fram at Son Trygdekontor hadde gått med underskudd i flere år.

I en kommune med noen hundre sjeler var underskuddet neppe noen hemmelighet, og noen stor sak var det knapt for den vanlige mann og kvinne. Det viktigste var at pengene ble utbetalt. Så hadde du til livsopphold og boutgifter. Hvis du var medlem. Det vil si hvis du hadde, eller relativt nylig hadde hatt,  betalt arbeid med trygdetrekk i lønna.

Det var ikke lett å være et lite ladested med svært begrensede skattenntekter, og samtidig ha betydelige utgifter til lovpålagte utbetalinger som trygd. Underskuddet måtte dekkes fra kommunekassa, fra skatteinntektene og ulike tilskuddsmidler fra staten.


Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland