www.lokalmagasinet.no LOKALHISTORIE | SOON HERMETIKFABRIKK On. 27. mai 2020
Meny

Soon Hermetikfabrik AS ER OGSÅ KULTURHISTORIE(LM) Dette postkortet er blant de sjeldne av virkelig gode Son-prospekter på første halvdel av 1900-tallet.

Hovedattraksjonen for oss i dag er nok å se ladestedets "skyline" fra Laksa-landet, med den dominerende bygningen til Soon Hermetikfabrik AS (opprinnelig AS Kristianiafjord Canning Co. 1916-1923) på plass.

Med Viking Canning Co. AS, Oslo, som ny eier, gikk fabrikkbygningen med i en dramatisk brann, så sent som 25. november 1965.


♦ Bildet har redaksjonen fått tilsendt av Reidar Johansen. Vi bruker det her som i introduksjonen til en egen bolk om hermetikk-, og etter hvert silde- og salatproduksjonen m.m., som har preget Son i nyere tid. Og det i en grad at det også går over til å bli kulturhistorie, som vi skal se etter hvert.

Som tilfellet er for altfor mange gamle postkort, savnes årstallet. Inntil noen hjelper med en nærmere datering, tipper vi at bildet er tatt på 1930-tallet. Den gode tekniske kvaliteten og båtene i forgrunnen, som selvølgelig også gjør bildet interessant og verdifullt, fører oss dit. Samtidig har fabrikkbygningen et friskt ytre, noe som gjør at vi våger oss til første del av 1930-tallet, enda bygningen selvsagt kan være nymalt ...

♦ Og igjen: Ta kontakt hvis du har noe å bidra med, enten det er bilder, faktaopplysninger eller kommentarer! Hvis det gjelder bilder, og særlig hvis det er flere, ser vi gjerne at de sendes til denne adressen:

tipslokalmagasinet@gmail.com

Som takk til deg som låner oss et bilde vi kan bruke, får du en ekstra kopi. Eventuelt en restaurert kopi dersom bildet har tekniske "alderdomssvakheter".

Sist, men ikke minst i denne omgang: Takk til Reidar Johansen for nok et flott bidrag!

Hilsen redaksjonen
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland