www.lokalmagasinet.no LM VALGFORUM 2015 Ma. 22. juli 2019
Meny

LM VALGFORUM 2015

Denne seksjonen ble åpnet 18. august. Tilgangen til stoffet i seksjonen ligger HELT NEDERST i margmenyen t.v. på siden. Under hovedboksen med store bokstaver får hver av stoffgruppene sine egne bokser, også med store bokstaver.
Et klikk i hver boks åpner for internmenyen med tittellenker til innholdet. Skroll ned på siden for å se internmenyen. Litt uvant, men fort gjort.
I dag 19. august er (så langt i dag) én av av stoffgruppene lagt inn og har fått to artikler. Og i en annen stoffgruppe er introduksjonssiden klargjort. For øvrig ligger det nå tre frittstående lenker i menyen for seksjonen. Dette er redaksjonelle kommentarartikler som tidligere har vært å finne enkeltvis i margmenyen. Disse sakene har da samtidig skiftet URL-adresse på internett. Søkemotorene på nett fanger trolig opp denne endringen først om noen dager. Mye mer om valgforumet finner du nedenfor.
 

LM-foto: Svein-H. Strand


♦ Dette er åpningsside for det som måtte bli en hel seksjon på Lokalmagasinet.no (LM). Om det historisk spennende kommunestyrevalget i Vestby kommune i 2015: Utbrytere fra Vestby Høyre - etter det som kan være tidenes internstrid i et norsk lokalparti - deltar med Bygdelista for Vestby.
♦ Historisk er det også at Miljøpartiet De Grønne etter alle solemerker å dømme vil kunne få inn minst én av sine kandidater i kommunestyret, etter å ha fått bare 0,9 prosent av stemmene for fire år siden.
♦ Fylkestingvalg er det som vanlig samtidig, og litt stoff om dette tar vi også med. Alt i alt måtte det bli en seksjon inndelt i ulike stoffgrupper. (Forts. under bildet.)

LM-foto: Svein-H. Strand

♦ Seksjonen skal bygges opp dag for dag fram til valget, med valgting i Vestby både søndag 13. og mandag 14. september, og under valgoppgjøret. Forhåndsstemmingen er i gang, og bildet ovenfor er fra forhåndsstemmingen i Vestby rådhus ved stortingsvalget 2013.
♦ Partienes nominasjonsprosess foran valg er viktige hendelser i vårt demokrati. En av bærebjelkene i seksjonen blir lenkesamlinger til noen av de mest aktuelle nominasjonssakene LM har publisert siden i fjor sommer. Disse ligger nå spredt enkeltvis og kronologisk i margmenyen.
♦ Øvrige bærebjelker blir: Saker fra den pågående valgkampen, partienes valglister og program, redaksjonelle kommentarer, samt informasjon om regler rundt valget og valgoppgjøret.
♦ Endel av den løpende nyhetsreportasje fra valgnatta og valgoppgjøret kan bli publisert på vanlig måte utenom denne seksjonen. Dette vil det bli tatt stilling til fra sak til sak.


Oppdatert 19.08.15


 


 


Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland