www.lokalmagasinet.no Litt om politisk kapital Sø. 29. nov. 2020
Meny

LITT OM POLITISK KAPITAL

Publisert 01.10.15 (Leserbrev) Nå, etter valget, kan alle se hva politisk kapital er hos de to som var de fremste ordfører-kandidatene.

Ødbehr hadde mye for fire år siden, men lite i dag etter en rekke fadeser.

Det startet med en sjampanjedrikkende og halvnaken ordfører i beste sendetid og endte med en uvettig telefonbruk. I tillegg kom påstander om "kupping" av egen valgkomité og ugreie rundt privat tomtegrense og garasjebygg.

Tapet av politisk kapital ligger ikke så mye i disse sakene som i det faktum at Ødbehr faktisk mener det er OK å bruke ti ganger så mye som ordføreren i Moss på telefon, at det er OK å gå bak ryggen på egne partifeller for å oppnå egen makt. Og at det er OK at kommunens AS svir av 30 millioner kroner på et fjernvarmeverk uten at noen må ta ansvar.

Dette er en maktarroganse som vi ofte ser hos mennesker som har sittet for lenge med makt.

Som et lavmål i Ødbehrs politiske karriere, har han nå sviktet sine siste politiske venner, velgere og gjenværende partifeller og støtter de rødgrønne og dermed Ludvigsen og Ap.

I Ap ser vi noe av det samme, men i noe mindre grad, for Ludvigsen har et bedre grep om sine partifeller og velgere.

Det ser ut til at litt slåssing på pub, litt uvettig håndtering av 110 millioner elverkspenger, tap av 30 millioner på fjernvarmeverket mens han selv bevilget seg en fet lønn, bygging av garasje på fellesareal samt utbyggingen av Coop-blokkene i Son Ikke svekker Ludvigsen politiske kapital nevneverdig.

Dette er trolig fordi Aps medlemmer og velgere er lojale til partiet uansett hvem som sitter i ledelsen.

Det vi nå ser, etter valget, er at disse to partilederne, som alltid, støtter hverandre for deretter å dele på godt betalte posisjoner. Jeg lurer på om dette øker den politiske kapitalen for dem begge?

JEH

(Innlegget er noe moderert. Forfatteren har oppgitt fullt navn til redaksjonen, men ønsker ikke å stå fram med navn i publiseringen, noe vi normalt ikke aksepterer når navngitte personer kritiseres. Her gjøres et unntak fordi det er en frisk ytring i den viktige løpende politisk debatt før Vestbys nye kommunestyre for fire år konstitueres. Red.)


Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland