www.lokalmagasinet.no LAVPULS | Mobben vant: Nei til egg og beiken! Ma. 27. mai 2019
Meny

Mobben vant: Nei til

egg og BEIKEN!

Republisert 17.11.08 (LM Ukestart) Noen ganger gjør det faktisk godt å tilhøre mindretallet i aktuelle spørsmål i samfunnet – selv om mindretallet er veldig lite. Det er de gangene da du ”bare vet” at du har, eller kommer til å få, ”rett”. Som i spørsmålet om hvor langt vi skal gå i å fornorske skrivemåten av engelske ord.   
  
Egg og ristet loff. Men hvor er baconet?
Foto: Stock.exchng


Språk
er liksom et felt der de fleste av oss føler at vi er like meningsberettiget, minst, som fagfolkene. Derfor er det kanskje ikke så rart at det var antydning til lynsjestemning, også hos framtredende politikere på høyre fløy, da det kom forslag om å fornorske skrivemåten for 15 engelske ord. Blant dem bacon. Som skulle kunne fornorskes til beiken.

Men den gikk ikke – under plenumsavstemmingen i Norsk Språkråd!
  
Selv tipper jeg at om 15 år eller så, ja da skriver minst halvparten av oss ikke bacon – eller basoon, som Bør Børson uttalte det – men nettopp beiken!

Så kan vi sitte der og flire av hvor reaksjonære vi var, den gang, da vi hånlo av Språkrådet og forlangte å få det nedlagt – som det supperådet det angivelig var.

Akkurat sånn som mange, kanskje de fleste, av oss i dag tenker om Høyres alvorsmann Inge Lønning med striper i dressen. Og resten av flokken som tviholder på sin lunch. Ja, de fleste av oss skriver jo med den største selvfølgelighet lunsj, akkurat som vi ved hjelp av årene tok til oss konjakk (for "cognac"), gir (for "gear") og kløtsj (for "clutch").

Og så videre i så mange eksempler at dere i flertallet kanskje rødmer – også dere med besteforeldre som bestilte sin sigar med c og sin te med th.  
  
Egentlig er det litt rart med så voldsomme reaksjoner på at noen prøver å la også språket henge litt med i utviklingen. Nordmenn er nemlig et av Europas mest uformelle folk, er dere klar over det? Det gjenspeiler seg faktisk også i et språk som er svært uformelt - i noen sammenhenger.
  
Men kom ikke her og ta fra oss baconet, altså!
  
NB: Nei huff og huff. Meningen var at det fortsatt skulle være korrekt å skrive bacon også. Husk det, så ser dere rekkevidden av den språklige konservatisme!

Men fordi flertallet i Språkrådet ikke turte å ta føringen etter en kort og brutal mobbekampanje i mediene, så er det fortsatt bare bacon som er rett norsk! Bare det! Det er både feigt og reaksjonært, ja sånn at det frister til sivil ulydighet fra første anledning.
  
får det heller passere at det fortsatt også bare er pub som er greit, ikke pøbb også. Pytt, pytt.

Men har ikke de språklærde fått med seg at det de fleste egentlig sier, det er jo pubb! I alle fall nordlendingene, ikke nekt!

Og at mossingane faktisk sier BEKEN, dere! Beken, ja.

Synes jeg hører dem:
– To eggåbeken, og det hastær!

Dette
i tillegg til at de spiser pølse i vaffel. I alle fall på Melløs stadion. Hjelpe meg!

oopserver
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland