www.lokalmagasinet.no LAVPULS | HØYTIDER OG TRADISJONER To. 12. des. 2019
Meny

Pilegrimsled gjennom Son og Vestby

Publisert 31.03.12 LM PåskeExtra I påsken kan du se filmen filmen om pilegrimsleden til Nidaros og bli inspirert til å vandre. I Akershus går det pilegrimsleder gjennom fylkets tre regioner. Gjennom Follo går en pilegrimsled fra Østfolds grense gjennom Son, Vestby, Ås og Oppegård, før den følger det gamle veifaret over Grønliåsen og inn til Oslo. Denne veien er merket begge veier, slik at det også er mulig å gå sørover mot de store pilegrimsmålene i Europa.

Fra pilegrimsleden i Follo. Her er vi ved Vestbyplatået. Foto fra Akershus.no

♦ Romeriksleden følger den østlige veien ut av Oslo, over Gjelleråsen og Romerike, forbi Eidsvoll mot Hamar.

Vestover fra Oslo går Gudbrandsdalsleden, som følger «Gamle Bergenske Hovedvei» gjennom Bærum over Krokskogen til Ringerike og videre mot Hamar.

Pilegrimsleden til Nidaros var i middelalderen et pilegrimsmål på linje med Jerusalem, Roma og Santiago de Compostela. Etter reformasjonen i 1536 ble veien liggende brakk, men siden merkingen av leden i 1997 er antallet pilegrimer igjen økende.

FYLKESKOMMUNENS EGEN SATSNING
Akershus fylkeskommune har gjennom en egen satsning bidratt til å opparbeide og merke ledene.

Arkeolog og pilegrimsansvarlig i Akershus fylkeskommune, Ola Rønne, vil gjerne at de historiske veifarene benyttes av flere.

Pilegrimsledene går gjennom vakre kulturlandskap og forbi flotte middelalderkirker og kulturminner. Vandring langs leden er en fin måte å bli kjent i sitt eget fylke på, sier Rønne.

VEIEN TIL NIDAROS PÅ NRK1
Den 52 minutter lange filmen «Veien til Nidaros» er en dokumentar «om hastigheten i vårt moderne samfunn». Filmen følger pilegrimer på vandring fra Oslo, via både den østlige og vestlige leden til Hamar og deretter nordover gjennom Gudbrandsdalen, over Dovre og mot Nidarosdomen.

Filmen ble første gang sendt i fjor, og denne påsken byr det seg nye sjanser, med sending på NRK1 5. april kl 13.05, 9. april kl 17.10, 10. april kl 03.40.

På www.pilegrim.info er det kart, beskrivelser og informasjon om organiserte turer langs hele eller deler av pilegrimsleden. 

Kilde: Akershus.no


Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland