www.lokalmagasinet.no Knall tall for lokalbanken Sø. 17. jan. 2021
Meny

Knall tall for lokalbanken

Torsdag 07.05.15 Sparebank 1 Østfold Akershus med avdelinger bl.a. i Son og Vestby la i går fram et kvartalsresultat med svært gode tall for første kvartal i år. Resultat før skatt ble på 91,7 millioner kroner og resultatet fra den ordinære virksomheten 56,7 millioner kroner.

Dette er en vesentlig forbedring sammenliknet med fjoråret. Samtidig ble egenkapitalavkastningen på hele 16,0 prosent, sier administrerende direktør Arild Bjørn Hansen (bildet).

Tapene er vesentlig redusert sammenliknet med fjoråret. Netto tap utgjorde bare 3,2 millioner kroner, mot 17,6 millioner i første kvartal i fjor. Den såkalte rentenetto holder seg relativt stabil fra 4. kvartal 2014.

Så langt har presset på rentemarginen blitt kompensert av lavere fundingkostnader, bemerker konsernsjefen.

På bunnlinjen teller det også at kostnadene gikk ned 6,4 prosent sammenliknet med fjoråret. I løpet av 2014 ble nemlig virksomheten i tre kontorer slått sammen med andre nærliggende kontorer. Antall årsverk i ble redusert med 12,6, 5 prosent sammenliknet med 1. kvartal i fjor.

Omstruktureringen innebærer at vi har mulighet til å satse på, og tilføre ressurser til bankens kundesenter og bedriftssenter for å ivareta kundenes ønsker om økt tilgjengelighet på disse områdene. Nå kan kundene nå oss alle dager mellom 07-24, sier administrerende direktør Arild Bjørn Hansen.

I april ble det inngått intensjonsavtale om bygging av nytt hovedkontor på Høyda i Rygge kommune. Dette erstatter nåværende hovedkontor i Moss sentrum. Konsernet vil med dette få et moderne og effektivt hovedkontor til å møte framtidens behov, og med økt effektivitet per areal.

Kvartalsresultatet viser at vi er langt på vei til å skape en kostnadseffektiv bank. Den vil gjøre oss konkurransedyktig og mer attraktiv i tiden som kommer, både for kunder, ansatte og bankens investorer, sier administrerende direktør Arild Bjørn Hansen.

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland