www.lokalmagasinet.no Klubben i Son ‒ et stedstap To. 3. des. 2020
Meny

Klubben i Son – et STEDSTAPVed inngangen til påsken 2009. Sjokkerte soninger konstaterer at Klubben i Son er jevnet med jorden. Med hjemmel i et administrativt vedtak i Vestby kommune, så å si med et pennestrøk av bygningssjef Hans Chr. Fæste. Alt mens politikerne i plan- og miljøutvalget ikke engang var informert.

LM-foto: Sturla Strand 

Publisert 10.09.09 (Av Tom Braaen og Ivar Gudmundsen, Soon og Omegns Vel) Klubben har siden 1923, da den ble bygd som klubbhus og selskapslokale for Soon Seilforening, vært ett av de viktigste kulturhusene i Son. Nå er Klubben historie. Siste akt startet i 2005, da firmaet Vingulmork Predictor AS i Moss kjøpte Klubben. Bak selskapet står mossingene Bendik, Eivind og Bård Sundrehagen.

På dette sjeldne bildet av nybygde Klubben ser vi både regatta på kilen, publikum på svabergene, betjening på trappa – og tankanlegget over på Laksa som ble sprengt i en sabotasjeaksjon under krigen. Dette er en versjon der bildestørrelsen er låst, og redaksjonen arbeider med å få lagt ut en større versjon. Fotografen ukjent

♦ I 2006 startet eierne – i all hemmelighet riving av Klubben  innvendig, uten at det var sendt søknad om riving, uten at det var fremmet søknad om byggetillatelse, og dermed uten at berørte naboer var varslet.

Dette ble stoppet, men da var Klubben allerede rasert innvendig. De tre årene som er gått siden da, har eierne gjennom sin arkitekt Pål Bech stadig fremmet søknader om å bygge, angivelig tilbygg og ombygging av eksisterende bygning. Søknader har vært avslått som for dårlige, eller de har vært ufullstendige.

For omtrent et år siden godkjente imidlertid bygningssjefen i hovedsak et prosjekt som gikk ut på en større ombygging og utvidelse av den gamle bygningen.

På vårparten i år fikk eierne tillatelse til å fjerne et hjørne av bygningen, for å komme fram med anleggsmaskiner, og da var det ikke lenge før de søkte om å rive hele Klubben, som jo var i så dårlig stand.

JEVNET MED JORDEN I PÅSKEN

Bygningssjefen gav rivetillatelse, og i påsken 2009 ble Klubben jevnet med jorden. Eierne oppnådde det som åpenbart har vært hensikten hele tiden. Ikke på noe tidspunkt var kommunens politikere formelt koblet inn gjennom plan- og miljøutvalget, enda det forelå protester fra naboer, Soon og Omegns Vel og Fortidsminneforeningen.

Dette er en av de mer bisarre byggesaker i Son: Et for oss ukjent firma setter i gang med ulovlig riving, da huset angivelig var - og i hvert fall ble - i dårlig stand. Siden har firmaet gjennom sin arkitekt stadig innsendt nye søknader som ikke kunne godkjennes.


De har vært særdeles lite meddelsomme når noen har spurt hva planene går ut på, og i de tilfelle de har svart per brev, har svarene vært totalt innholdsløse. Og planene har stadig endret seg. (Fortsettes under bildet.)


Nok et sjeldent og verdifullt bilde fra Lokalmagasinets historiske arkiv: Klubben under bygging.

Fotograf ukjent

Hvorfor det nå i tillegg planlegges overnattingsmuligheter på loftet i et overdimensjonert garasjekompleks, er blant annet underlig. Kan ikke slike rom innpasses i selve det nye bygningskomplekset? Eller kan man ikke bruke Spa-hotellet? Hva går egentlig eiernes planer ut på nå?

Også bygningsadministrasjonen har i denne saken opptrådt klanderverdig. Selv om bygningssjefen rent formelt sett har brukt sin fullmakt i denne saken, burde han ha utvist så mye skjønn at en så viktig bygning i Son ikke bare behandles administrativt.

Det har i praksis nærmest vært umulig å følge med i saken, blant annet fordi det ikke er sendt ut informasjon, for eksempel til vellet, som faktisk i andre større, kontroversielle saker automatisk har fått tilsendt dokumenter.

De ansvarlige parter, Vingulmork Predictor AS, arkitekt Pål Bech i firmaet Abelli Classic Homes og bygningssjefen, har i dette tilfellet opptrådt svært uheldig.


Journalisten, filmskaperen og hedersmannen Arne Skouen betegnet i sin tid slik oppførsel som ”anelsesløs”. Og på siden av det hele har politikerne stått passive, selv om de nå i ettertid har rettet kritikk mot administrasjonen.

Bygningsadministrasjonen har midlertidig stanset arbeidet på eiendommen, da utnyttelsesgraden angivelig er overskredet. Hadde det nå bare dreiet seg om utnyttelsesgraden …

GRENSELØS ARROGANSE
Moss Avis hadde mandag 24. august en lengre artikkel om saken, med intervju med arkitekt Pål Bech. Dersom arkitekten er riktig gjengitt, gir han uttrykk for en grenseløs arroganse og nedlatenhet, selv til arkitekt å være. I stedet for å gi saklige kommentarer, går han til angrep mot kritikerne, og ber folk om å slutte å klage.

Han kaller den gamle bygningen et skur, og mener at folk i Son burde kysse det nye prosjektet. Han viser ellers til at han har tatt vare på noe maling på en strie, altså veggmaleriene til Gunnar Scott-Ruud og Arvid Balstad.


Nei, tenk det, Hedda. Sans for primitiv malerkunst har han også. Vi får håpe at hans måte å uttale seg på, skyldes øyeblikkets irritasjon over klager fra lokalmiljøet og ikke er hans vanlige måte å opptre på.

Dersom Pål Bech og hans oppdragsgivere overhodet ikke forstår mer av reaksjonene fra lokalt hold, kan det også bli vanskelig med forståelse siden. Foreløpig har de ikke hatt noen ”bratt læringskurve”.

I Son har det nærmest vært sorgreaksjoner over tapet av Klubben, uansett om den nedrevne bygningen har vært et arkitektonisk mesterverk eller ikke.

Dette er igjen et eksempel på "stedstap" i Son. Noen vil nok også karakterisere rivingen og sprengningsarbeidene med ødeleggelse av svaberget nesten ned til strandkanten for miljøkriminalitet.


For Soon og Omegns Vel

Ivar Gudmundsen                            Tom Braaen
Leder                                            Sekretær   

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland