www.lokalmagasinet.no Kiwi til Coop-bygget gir ny parkeringssituasjon Sø. 29. nov. 2020
Meny

Kiwi til Coop-bygget gir ny parkeringssituasjon i Son 


Publisert 26.08.13 LESERBREV. Omsider seiret fornuften, Kiwi flytter til Coop-bygget. Omsider, fordi denne opplagte løsningen satt langt inne og tok lang tid. At de ville bygge på egen eiendom, får så være. Men at samtlige partier, kommunens administrasjon, Soon og Omegns Vel, Riksantikvaren og Miljøverndepartemenet alle gikk for en samfunnsmessig på alle måter uheldig løsning, er et betenkelig mysterium.

Nå som Kiwi flytter til Coop-bygget er det åpenbare spørsmålet hvilken betydning dette har for Son nord-kvartalet. Behovet for ny Kiwi var åpenbart, og den nye butikken var selve bærebjelken i utbyggingen.

Sammen med mindre butikker skulle Kiwi-en danne et handelssenter. Nå er ikke bare bjelken borte, men Ola Risbråthe opplyser til LM at betydelige arealer i Coop-bygget (ca 20 %, red. anm.) skal leies ut til andre.

Heldigvis er salget av leiligheter så dårlig at det ser ut som om hele utbyggingen av "kvartalet" vakler. Dette tror jeg er årsaken til at Kiwi-butikken tas ut av hele prosjektet etter at anledningen bød seg med avviklingen av Europris Son.

HALVERT GARASJEANLEGG
Utbyggingen skulle gi sentrum sårt tiltrengte parkeringsplasser under jorden. Med flyttingen til Coop opplyser Risbråthe at garasjeanlegget halveres.

Den logiske utviklingen er at eierne søker om ny, billigere og fortettet sovebebyggelse som på Son havn nord.

Som grunnlag kan de vise til at de har brukt en "dullion" på forgjeves planlegging av en godkjent plan. Og ikke minst at utbyggingsavtalen med kommunen om dekning av kommunale oppgaver utenfor planområdet står i fare for kansellering.

Kravet til parkeringsplasser kan frikjøpes med betydelig betaling til kommunen, som på Son havn nord.

Dermed vil underskuddet på parkeringsplasser i sentrum øke ytterligere. Vanlig gateparkering på Son havn nord i konkurranse med Kiwi-kundenes parkering kan tvinge fram en ny Europark-avtale med avgiftsbelagte plasser.


DAGENS KIWI-BYGG
Flyttingen til Coop-bygget kommer sikkert til å forlenge levetiden til dagens Kiwi-bygg, med nye leietakere i dagens butikklokaler. Kanskje en fiskerestaurant? Eller får Son omsider et fullverdig ungdomsdiskotek med bar i grøntavdelingen mot sjøen og uteservering i lyse sommerkvelder?

Mulighetene er mange så lenge kommunen ikke har noen egen plan for området og velforeningen og statlige instanser dilter med investorene.

HANS CHR. AAKRE
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland