www.lokalmagasinet.no Jammen godt vi har Arbeiderpartiet Lø. 5. des. 2020
Meny

Jammen godt vi har ARBEIDERPARTIET

(07.03.19) (Leserbrev) Dessverre er det blitt slik at Ap-dominansen i mange år har gjort lokalpolitikken i Vestby nærmest uinteressant. Nå oppleves det å bli mange mangelfulle vedtak som koster både kroner og trivsel. Ap har i denne perioden hatt våpendragere som Bygdelista, Venstre, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti. De vil tydeligvis ikke stå i stormen, men ligger i ly av sin stødige storebror Arbeiderpartiet.

► Eksemplene er mange, som for eksempel: I denne perioden har nesten alt vært konsentrert rundt sentrumsutbyggingen i Vestby. Det skal bygges høyt, og det er jo fint. Da får fuglene naboer. Det skal bygges blokker der det går an. Det skal bli liv i sentrum. Så viktig er det å få alt og alle til sentrum, at man sa nei til mye bygging alle andre steder.

Døra ble satt litt på gløtt for bygging i Son. Det kom for en dag at noen hadde sagt ja til endel boligbygging for lenge siden, og det ble vanskelig å reversere dette. Arkiv er noe dritt!

I Garder er det derimot ikke lov til å sette opp ei skarve sportsbod, nei der skal det ikke gjøres noe trivelig for de som bor der.

Derimot er det ikke grenser for hvor mange boliger det må til i sentrum. Vestby er ikke store kommunen, så her må man vente en stor tilstrømning av nye innbyggere. De som vil bli tiltrukket av en leilighet, er nok de som begynner å trekke på årene og som har en enebolig i kommunen de vil kvitte seg med. De ønsker å bo i nærheten av serviceinstitusjoner og butikk. Trenden ser man fra andre steder.

Det er bra tvilsomt at en ung familie som bor i blokk i Oslo og ønsker seg noe landlig, vil kjøpe blokkleilighet ved Vestby jernbanestasjon.

INVESTOR MED FASIT?
I Vestby Avis leste vi at en stedlig investor/boligutvikler/bonde lanserte sine planer for gartneritomta. Han hadde fasiten. I hans planer kunne studenter og unge som vil inn på boligmarkedet få seg en leilighet. Da har man gjort dårlig markedsundersøkelse! Det nærmeste vi kommer studenter, er på Ås. Så vidt meg bekjent skal det bygges en rekke nye studentboliger på Ås, et tilskudd til allerede eksisterende studentboliger.

Vel har folk god råd i dette landet, men det er drøyt å tro at en student som kommer til Ås for en periode på tre til fire år, skal kjøpe leilighet i Vestby. Studenter har ikke god råd, og de vil nok være i et miljø med sine likesinnede.

MED FOTEN PÅ SPADEN
Det er en kjent sak at avløpsnettet i denne kommunen er noe møllspist, ja det går over sine bredder på dårlige dager. Det er visst ikke noe å mase med; utbedringsarbeider er i alle fall ikke å se.

Og blokkutbyggerne står med foten på spaden, klare til å bygge. Små renseanlegg for hver leilighet er kanskje løsningen? Renovasjon av husholdningsavfall er også et stort prosjekt; det er jo mange løsninger ute på markedet. Mange steder å reise til for å se på løsninger 
og mange møter i etterkant for å diskutere hva man har sett.

I Japan er det tett befolket i høye blokker der man har et snedige system som heter Bokashi. Prinsippet er enkelt: Husholdningsavfall i tett beholder med litt dertil egnet strø. Og vips, så har det råtnet til jord etter noen uker.

PLUTSELIG ET AKUTT BEHOV
Plutselig ble det også et akutt behov for Kulturhus. Hva skal det fylles med? Jo, behovet for flere kontor for kommuneansatte var akutt, og resten av arealet havner i «vet ikke-gruppen» Det er dyrt å drifte et kulturhus, og det trengs mye kostbart utstyr skal det være attraktivt for artister. Tomta er allerede kostbar, så kronene renner ut.

Son og Hølen er områder med kulturell aktivitet; her er man stedbundet og arrangerer noe i sitt nærmiljø, og folk strømmer til. Hva er forresten galt med å bruke Kulturkirken I Son, der det jo allerede er etablert kulturelle arrangement? Kjekt å ha et kulturhus hvis man sammenlikner seg med kommuner som Asker og Oppegård.

DA IKEA LIKEVEL IKKE KOM
Og så var det Ikea-saken. Det ble nesten opprettet sorggrupper da nyheten ble kjent om at Ikea ikke kom. Tidligere og nåværende ordfører var i sjokk og følte seg både lurt og bedratt. Og den gamle snille svensken som grunnla Ikea hadde vært på besøk og vært helt fra seg av begeistring for Delijordet.

Ikea skulle jo lage rundkjøringer, veier og sette opp tidsriktig gatebelysning. De var jo en del av sentrumsutbyggingen.

Nå ser det ut til at politikerne må legge kabalen på nytt. Denne politikken ser ut som en rundkjøring der ingen ting tar slutt hvis du ikke vil. En kan fortsette i det uendelige. Uten å merke noen forskjell. Uten å komme noen steder; holde filen, holde rattets posisjon. Men en ulempe finnes: Du blir kvalm.

Utbyggere gjør som de vil, sies det. Kan være mye sant i dét. Dheli industriområde ser ut som en gedigen hjemme alene-fest. All vegetasjon skrelles vekk, og store ja kjempestore firkantete lagerhaller popper opp på rekordtid. Områdene rundt asfalteres.

SØNDRE TO HVOR DET IKKE SKAL GRO
Det siste grelle eksemplet området Søndre To ses ikke fra E6. Men der fortsetter prosessen med å få vekk all vegetasjon. Nye lagerhaller er ventet. Og når det blir mildere i været, kommer gudskjelov asfalten.

Det sies at Ordføreren har fortalt den gamle bonden som eide området at det var til Vestbys beste. Det er trist at kulturlandskap, skog og bekkefar asfalteres.

Hvor er estetikken? Hvor er den grønne profilen? Vi skulle liksom ha en rødgrønn politisk ledelse. Men vi ser røde roser, type gammelhistorisk.

FLERE FLATE TAK VI FÅR
Det som er bra med dette er at flere flate tak vi får. Og mer asfalt får fart på vannet når det kommer et par kraftige regnskyll. Etter en tid når det Såna, så til Hølenselva for å skylles ned til Son og ut i fjorden. Fint å få rensket opp den elva.

Det ser ut som våre politikere er umettelig i sin appetitt på å bygge ned og tilrettelegge for utbyggere.


► Så har vi Solhøy-saken, som også er som en rundkjøring. Er det nødvendig å utvise politisk arroganse for å trumfe igjennom omsorgsboliger akkurat der? Spillet er gjennomskuet!

► Og så Klubben! Den saken har jo utviklet seg til en to-plans rundkjøring. Og plutselig leste vi i avisen at en delegasjon fra kommunen, ikledd synlig trafikksikkert tøy, i vinter hadde tatt seg en tur til dette omtalte huset. Og det de så, var mye galt, ulovlig og ikke mye å skryte av. Dette måtte overlates til politikerne. Det sto visst en velskodd advokat i bakgrunnen og gliste.

IKKE ORDEN PÅ DOKUMENTENE?
Det er da man spør seg: Har ikke kommunen orden på sine dokumenter og kan dokumentere hva som er sagt og gjort? Ser nesten ut for meg som en saksbehandling hvor man sier: "Give me a high five", så har vi en avtale. Etter det er det ingen som husker eller har sett noe. Omdømme er en sak for spesielt interesserte.

Det er viktig at vi bryr oss om vårt nærmiljø. Når vi mener at noen eller noe gjør ting som forringer det, da skal vi si i fra!

Forbrukerrådets undersøkelse om kommunikasjon med innbyggerne i kommune-Norge ga jo en god pekepinn på at Vestby ikke er i nærheten av pallplass. Så det blir enveis kommunikasjon, hvor vi som innbyggere snakker for døve ører.

Politikere er som en menighet med en forsamling av skråsikre mennesker som følger sin leder, sin tro eller sin overbevisning ukritisk, uten noe ønske om å betrakte det hele fra jorden.

M. SKJERSTAD

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland