www.lokalmagasinet.no Ingeniørene er nøkkelen til det grønne skiftet Lø. 5. des. 2020
Meny

Ingeniørene nøkkelen til DET GRØNNE SKIFTET

(29.06.17) (Leserbrev) I år er det 30 år siden Brundtlandkommisjonen la frem Vår felles framtid og verden ble kjent med begrepet «bærekraftig utvikling». Siden den gang har vi blitt alt annet enn mer bærekraftige.

Foto av Helge Klevengen: NITO

Regjeringen peker på at miljøteknologi kan bidra til at vi beveger oss mot et lavutslippssamfunn.

Samtidig glemmer politikere ofte hva som virkelig skal til for å nå klimamålene.

Hvis vi skal få til et grønt skifte trenger vi miljøvennlige transportløsninger, vi trenger fornybar energi, vi trenger et fremtidsrettet utdanningssystem, vi trenger smarte byer og digitale løsninger.

Ingen ting av dette er mulig uten ingeniører.

NITO er Norges største organisasjon for ingeniører og teknologer med over 80 000 medlemmer. Våre medlemmer arbeider i nesten alle sektorer i samfunnet og deres kompetanse vil være sentral i utviklingen av kunnskap og teknologi som kan styrke grønn konkurransekraft for norsk industri lokalt, nasjonalt og globalt.

Norge har forpliktet seg til å følge opp Parisavtalen ved å redusere klimagassutslipp. For å nå målene om reduserte utslipp må vi utvikle og ta i bruk ny teknologi. Norske ingeniør- og teknologmiljøer besitter kompetanse i verdensklasse. Denne kompetansen må tas i bruk for å klare å begrense temperaturøkningen.

Et varmere og våtere klima gjør det dessuten helt nødvendig for norske kommuner å oppgradere infrastrukturen. For å unngå oversvømmelser i gater og kjellere må overvannssystemet være dimensjonert for å ta unna store vannmengder. Kommuneingeniørene har kunnskapen som trengs for å planlegge og gjennomføre klimatilpasning. Men da må også myndighetene sette av de midlene som trengs, og sikre at vi har gode ingeniørmiljøer i kommunene.

Ingeniører er nøkkelen til det grønne skiftet både lokalt og globalt. Dette vil være et viktig tema under høstens stortingsvalg. Hvordan vil politikerne i fylket vårt sikre at vi har nok ingeniører med riktig kompetanse som kan gjøre jobben? Jeg venter spent på svaret.

HELGE KLEVENGEN
leder for NITO klima og miljø i Oslo og Akershus
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland