www.lokalmagasinet.no Indre Sonskilen: Morten Jørgensen ser tilbake Ti. 20. okt. 2020
Meny

Indre Sonskilen: Morten Jørgensen ser tilbake

Publisert 08.04.13 - En interessant observasjon er at tiltakshaver på midten av 1970-tallet ville ha båthavn på begge sider av Skjæret, forteller Morten Jørgensen til Lokalmagasinet.no. I 1984 ønsket samme tiltakshaver å anlegge småbåthavn på vestsiden, for 50 båter.

- Under utfylling/mudring skjedde det imidlertid en utglidning som viste at bunnen ikke var egnet for utbygging på denne siden. - Argumentet den gang som nå var at det var "....behov for flere båtplasser i Son".

Den gang lyttet Vestby kommune til ekspertene, protestene og naturvernerne og fastslo at naturverdiene innerst i kilen skulle vernes. Stavneskilen ble derfor ikke regulert for småbåthavn.

I tilknytning til utbygging av golfbanen, ble området formelt opprettet som "område avsatt til naturvern".

I forarbeidet til kommunedelplan for Son på 2000-tallet, foreslo på nytt tiltakshaver en småbåthavn på vestsiden, denne gang for hele 185 båtplasser i Stavneskilen.

Kommunen mente denne gangen at 185 båter var for mye, men at en mindre utbygging i form av småbåthavn for ca 40 båter kunne forsvares. Men for å få dette til, måtte "område avsatt til naturvern" reduseres.

Og antallet har etter den tid økt, først til 50 og deretter til 60 båter. Så da har tiltakshaver (som er den samme som i 1984) fått det slik han vil og mere til, med samme begrunnelse nå som da: "Det er behov for flere båtplasser i Son".

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland