www.lokalmagasinet.no Hvorfor tar ikke Vestby kommune ansvar for plastavfallet?? Sø. 17. jan. 2021
Meny

Hvorfor tar ikke Vestby kommune ANSVAR FOR PLASTAVFALLET?

(01.06.18. Oppdatert 06:59) (Leserbrev) Dette handler om en manglende konteiner for plastavfall i Kjøvangen forårsaket av Vestby kommunes og renovasjonsselskapet Movars slapphet.


Ære’ så nøya ‘a? Ja. Etter press eller tilfeldigheter satte Movar i fjor ut konteinere for plastavfall fra fritidsboliger både ved Stavnestjernet og sentralt i Kjøvangen, parkeringsplassen. I år står det bare konteiner for plast, to faktisk, ved Stavnestjernet. Om det sier Movar: «Det tilbys ikke sortering av plastemballasje til fritidseiendommer i 2018.»


Men bildet her taler et annet språk, heldigvis.

Vi som har tilgang til konteinere for fritidsboliger i sommerhalvåret betaler faktisk for det, fakturaene kommer som de skal fra Movar.

April og mai har vært måneder med plastrydding i sentrum. NRKs Debatten 19. april og strandryddedagene landet rundt. Statsminister Solberg var med i fjæra. Hvor var ordfører Ludvigsen? Siste av månedsbladet Vestby Nytt fortalte i alle fall om rydding i strandkanten.

De fastboende Movar-kundene i Kjøvangen har egne konteinere for plastsortering. Vi som her så heldige å ha fritidsbolig her, har med våre gode vaner fra hjemkommunen. I de to konteinerne ved Stavnestjernet kan vi se at Oslo-folk faktisk har med seg sine blå poser å samle plastavfall i.

2. Pinsedag var konteinerne fulle, så interessen for å kaste plast på en ryddig måte er til stede. Bare én hake ved «søppelplassen» ved Stavnestjernet, mange når ikke den til fots og adkomsten og parkering med bil der er litt plundrete.

Kanskje er det et fett for Movar om noe av plasten går i restavfallet. Men hva med holdningene da?

Nå må Movar enten være ubyråkratiske og sette ut en plastkonteiner sentralt i Kjøvangen ved siden av dem med hengelås for de fastboende. Eller så må Vestby kommune slutte å dytte ansvaret fra seg og instruere Movar om å få ut en plastkonteiner på parkeringsplassen i Kjøvangen uten mere sommel.

Men kanskje er det ikke Movar som er vanskelig når det kommer til stykket, for i 2016 sa Movar til meg: de hadde foreslått konteiner for plast også ved parkeringsplassen og uttrykkelig sagt at de var beredt til å sette ut slik når som helst, men at Vestby kommune ikke ønsket det. Hallo!

I tillegg til Movar har jeg henvendt meg skriftlig til Vestby kommune som ga foreløpig svar «du skal ha hørt fra oss innen fire uker etter at din henvendelse er mottatt».

Fire uker er passert og Vestby kommune sitter ganske stille. Hvor lenge, før de får ordnet med en konteiner for plastavfall i Kjøvangen?

Helge Falkenberg

Kjøvangen
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland