www.lokalmagasinet.no Holder ikke Syretesten! Fr. 30. okt. 2020
Meny

Holder ikke Syretesten!

(04.03.17) (Leserbrev) Det begynner å bli en regel og ikke et unntak at Vestby kommune tar noen raske vendinger. Det er inntrykket når man ser hva som skjer i behandlingen av byggesaker og lovverket rundt; det samme gjelder kommuneplan og reguleringsplaner.

Det er noe med parkeringsplassen i Son, Storgata 49 i Son og Skoglundfeltet, bare for å nevne de nyeste sakene.

Har vi kompetente ledere?

I Moss Avis 03.11.2015 leste vi at Vestby Frp boikottet Folkevalgtopplæringen.

Folkevalgtprogrammet skal bidra til å skape engasjement og forståelse for det lokale selvstyret og kommunesektorens oppdrag. Det skal styrke demokratiet, utøve myndighet, drive samfunnsutvikling og yte gode tjenester overfor innbyggerne.

Varaordfører Eirin Bolle (Bygdelista) uttalte seg til avisen med brask og bram og sa at programmet var veldig viktig; det handlet om forståelse av økonomi, konsekvenser
og ikke minst roller.

Ja, hva husker man egentlig? Rolleforståelsen var kanskje litt vanskelig å forstå...

Styringsrollen handler om de folkevalgtes lederskap, styring og kontroll når det gjelder kommunens oppgaveløsning! Det tilsier at da kan man ikke tillate seg å bli diktert betingelser av utbyggere og enkeltpersoner. Her handler om ryddighet om de store linjene.

Administrasjon har «plikt til å adlyde politiske signaler». Men myndighetsplikten har sine grenser. Lover og regler skal følges.

Det er også et tankekors å lese i Vestby Avis 17.02.2017 at det politiske miljø ikke tar Kontrollutvalget på alvor. Kontrollutvalget er det eneste utvalget i en kommune som er lovpålagt.

Kontrollutvalget hadde innstilt til kommunestyret om at to forvaltningsrevisjons-rapporter skulle behandles. Én om korrupsjonsarbeid og én om demenspasienter.

På kommunestyremøtet stemte flertallet for at disse rapportene bare skulle bli «tatt til etterretning», uten diskusjon. Representanten fra Kontrollutvalget mente det var skandaløst.

Ordfører Tom Anders Ludvigsen (Ap) uttalte om dette til Vesby Avis:

«Kommunestyret får alle papirer og setter seg godt inn i alle saker. At han mener at representantene ikke gjør det får stå for hans regning. At kommunestyret ikke alltid er enig med kontrollutvalget betyr ikke at vi ikke setter oss inn i sakene.»

Vi kommer nok til å se mere av udugelig saksbehandling i fremtiden. Kommunen hadde tjent på å gå inn i en stor kommune; da hadde man fått slettet tette bånd til både den ene og den andre
og fått en mer korrekt saksbehandling.

Slik det er nå, vil man møte seg selv i svingdøren både titt og ofte. Det nytter ikke å rope «ulv» når innbyggere antyder inhabilitet og mulig korrupsjon.

Kommunen har selv lagt lista for sine handlinger og har seg selv å takke. Handlingene holder dessverre ikke «Syretesten».

Nei, da er det mye morsommere å offentliggjøre at Industrifeltet får en megastor lagerhall til. Det oser det handlekraft av, og man behøver ikke å forholde seg til hva som passer inni helheten. All vegetasjon skrelles bort; grått og trist, asfalt, flate tak og tungtrafikk; slik vil vi ha fremtidens Vestby.

M. SKJERSTAD
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland