www.lokalmagasinet.no Historisk verdifullt om bilfabrikken på Kambo Sø. 17. jan. 2021
Meny

Historisk verdifullt om den legendariske bilfabrikken på Kambo

 Les hele omtalen av boka her på bilnorge.no: http://www.bilnorge.no/artikkel.php?aid=41170

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland