www.lokalmagasinet.no Havre til død hest – Solsiden Son To. 26. nov. 2020
Meny

Havre til død hest – Solsiden Son

Onsdag 3.9. Leserbrev. 7 leiligheter solgt! Solsiden Son har stor interesse....” har stått uforandret etter ferien. Fem leiligheter var forhånds-"solgt" ved lanseringen i juni i år.  I fellesferien ble ytterligere to "solgt", og siden har tallet vært stabilt. Samtidig flytter Kiwi til "Coop-bygget" etter at Europris flytter ut.

♦ For alle praktiske formål er Solsidenson.no nå et dødt prosjekt. Fortsatt avertering med "stor interesse" betyr at eierne har gitt seg hen til mirakeltenking, på linje med mannen som bar havre til en død hest i håp om at den våkner til live med mat.

De interessante spørsmålene er:

Hva skjer med gamle Kiwi-bygget etter at Kiwien er flyttet til Coop bygget? Begningen er en heslighet, godkjent med en etasje på 50 tallet, men eierne fikk trumfet gjennom to etasjer under henvisning til arbeidsplassene (som de ikke ville/kunne gjort med én etasje). Forrige eier, (Lindstov AS) fullførte "verket" med et gedigent stygt vifteanlegg på taket, til betydelig uestetisk sjenanse for oss som nabo.

Kiwi-bygningen står særdeles ustabilt på en fylling. Dette medfører at murveggene (som skjules av tre-kledning) slår sprekker, og gulvet i butikken er så skakt at handlevognen triller av seg selv. Bygget har lenge stått på overtid, og riving var en viktig premiss for Solsidenson.no-reguleringen.

Det andre viktige spørsmålet går på å få klarhet i hva som skjer med den planlagte Son nord-bebyggelsen. Kiwien og halve parkeringen er tatt ut og kan ikke erstattes. Hvem kan bruke et vindusløst butikklokale på over 1000 kvm. uten parkering, i Son sentrum av alle steder? Svaret er – ingen.

Son nord må settes i en historisk sammenheng med Son havn nord, som var et ektefødt barn med spesialrådgiver ved rådmannenens stab Roald Haugberg og tidligere Ap-ordfører Tom Anders Ludvigsen som energiske foreldre.

Dessverre endte Son havn nord som en økonomisk katastrofe for Coop. Coop Øst gikk teknisk konkurs hvor NKL overtok gjelden etter at samvirkelaget var oppløst.

Tidligere Røkke-partner Rune Gjelsten var en annen investor som heller ikke tjente penger, men fikk tapet dekket av Coop.

Det ironiske er at hadde Son havn nord vært lånefinansiert med krav om 60 prosent forhåndssalg, ville det aldri vært bygget, jfr. at alle kjøpere av leiligheter i 4. etasje trakk seg da Fylkesmannen krevet valmet tak, hvilket var en estetisk og praktisk ulykke.

Med salget av Son skole til private, spa-hotellet, Klubben-utbyggingen og Son havn nord har kommunen begrenset allmennhetens adgang til Son i betydelig grad.

Det er på denne bakgrunn man må se Son nord-tomten som en naturlig forlengelse av Glenneparken og som et flott område å gi tilbake til allmenheten for aktivitet og opphold i sentrum.

Så får jeg heller tåle at Ola Risbråthe ironisk har kalt forslaget ”Aakre-parken”.

Et nytt billigprosjekt som Son havn nord på Son nord-tomten vil ytterliggere begrense, ikke utvide, allmenhetens mulighet.

HANS CHR. AAKRE


Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland