www.lokalmagasinet.no GJESTEROM - BETALT PLASS | Frivillighetssentralen Ti. 26. mai 2020
Meny


FOTO: stock.exchng

Har du en time til overs?


Frivillighetssentralen i Vestby drives av menighetene i Vestby, med støtte fra Vestby kommune.


Til deg som har litt EKSTRA tid:

Vi på Vestby frivillighetssentral leter etter deg som vil bruke litt tid til ulike oppgaver som vi får ringt inn. Du bestemmer selv hvor mye tid du ønsker å jobbe.

Kanskje har du mer tid i én periode av året og mindre i en annen? Vi har bruk for deg uansett!

Tidsbruk kan vel også sies å være et spørsmål om prioritering. Vi vet dessuten at du vil få mye igjen for å være frivillig. Er du under utdanning og ønsker å bruke litt tid hos oss, kan du få en attest på ditt engasjement som frivillig.

Oppgavene er varierte. Ta kontakt med oss, for vi har ofte flere oppdrag som venter.
Kanskje har du egne ideer til andre typer frivillighetsarbeid?

Her er noen oppgaver du kan gjøre:

Gå på besøk
Gå på tur
Lufte hund
Jogge sammen
Handle
Følge til bank, apotek, lege og liknende
Kjøre ut varm middag
Praktisk arbeid
Passe barn
Være leksehjelper
Ha kontakt med flyktninger
Dugnadsarbeid på frivillighetssentralen
Lage hjemmeside/informasjon på PC
Gå natteravn
Delta i tilstelninger på sykehjemmet
Lede sorggrupper

Kanskje har du egne ideer til andre typer frivillighetsarbeid? 
     
Vi har også opprettet selvhjelpsgrupper hvor mennesker i samme situasjon kommer sammen.

VESTBY FRIVILLIGHETSSENTRAL

Mølleveien 4, Vestbytorget, 1540 Vestby

Telefon 64 95 25 60
Telefaks 64 95 20 98

E-post: frvs@online.no
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland