www.lokalmagasinet.no GJESTEROM - BETALT PLASS Lø. 5. des. 2020
Meny

GJESTEROM OG ANNEN BETALT PLASS

I denne seksjonen tilbyr vi blant annet gjesterom for din bedrift eller forening m.v. Her tar vi også inn reklame i form av innsendte ferdige digitale filer for plakater o.l., med lenketilgang fra forsiden. Fortrinnsvis i formatene gif, jpg eller png. Pris og liggetid avtales for hvert enkelt innrykk. Lenke til plakaten godt synlig oppe på forsiden.
I margmenyen t.v. ser du nå en internmeny for denne seksjonen. Lenker til en stoffgruppe med plakateksempler kommer opp i menyen når du klikker på boksen REKLAMEPLAKATER. På åpningssiden for stoffgruppen har vi nå tillatt oss å legge inn vår "reklamereklame" - nesten som her.
Materiell med forespørsel sendes til:
post@lokalmagasinet.no
I samarbeid med underleverandør påtar vi oss også å utarbeide slikt materiell etter nærmere avtale. Eventuelt påtar vi oss å utarbeide kun tekst, eller kvalitetsforbedre innsendte utkast til tekst. Timepris etter avtale.

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland