www.lokalmagasinet.no Fra selveier til medlem av dyrt fellesskap Sø. 29. nov. 2020
Meny

Fra å være SELVEIER til medlem av fellesskap

Publisert 07.09.14 (Leserbrev) Nei, dette handler ikke om håpefulles første skritt utenfor hjemmet. Heller tvert i mot. Dette handler om tiden etter at barna er flyttet ut. Vedlikeholdsarbeidene føles tyngende og kjedelig, og mange vurderer å flytte fra eneboligen/rekkehuset til leilighet.

♦ Bor du i Son, trenger du ikke flytte lenger enn til sentrum hvor kommunen som godkjennende myndighet har velsignet oss med blokkleiligheter på Son havn nord, og nå Solsiden Son-prosjektet.

Jeg skal holde meg langt fra å drøfte alle fordeler og ulemper, men heller løfte fram et lite omtalt – men meget viktig forhold: Du går fra selveier til medlem av et fellesskap.

Slik sett er det ikke forskjell på selveierleiligheter (la deg ikke lure av selveierbegrepet) og andelslag eller aksjeleilighet. Fra å male huset selv, skal andre male huset for deg. Gården har vaktmester, gartner, snømåker, vaskehjelp og forretningsfører – som alle lønnes gjennom fellesutgiftene.

I praksis betyr dette 40/50 kr per kvadratmeter beskattet inntekt. Det vil, for mange, si 70 kr av brutto inntekt. Fellesutgiftene varierer alt etter om oppvarming, varmt vann og vedlikeholdsfond er med eller ikke.

Men summen blir til slutt lik.

Parkeringsplass kommer ofte i tillegg, eksempelvis Aker Brygge hvor Europark skal ha 450 kr måneden for vask og vedlikehold av plassen som hører til leiligheten, og som du har betalt en halv million for. Til sammen en betydelig utgift. For en leilighet på 100 kvm kan fellesutgiftene ligge på vel 4.000 kr/mnd, eller opp mot 7.000 kr av brutto inntekt.

Med leilighet blir du del av et økonomisk fellesskap som har et styre. Fra en tilværelse av selvråderett i egen bolig blir din frihet kraftig beskåret ved at du blir underkastet styrevedtak, reglementer og vedtekter.

CARL & CO
I utgangspunktet burde dette være til å leve med, var det ikke for at plass i styret i boligsameier ser ut til å tiltrekke seg en bestemt mennesketype, udødeliggjort av Knut Lystad i TV 2-serien Karl & Co:

Formann i beboerforeningen Ulf Rasch Ludvigsen (Knut Lystad) er raskt på plass etter at Karl flytter inn i bygningen. Han er svært samvittighetsfull når det gjelder ordensregler og bestemmelser, og insisterer på at Karl må sette seg inn i reglene så fort som mulig. Ulf føler at hans potensiale aldri skikkelig er utnyttet. Med styreposisjon i boligsameiet kan han omsider få vise sitt talent til å lede og bestemme. Tore Ryen som forfatter har utvilsomt en bred research å vise til, og har tatt typegalleriet for styremedlemmer på kornet.

Kort fortalt: Å flytte inn i et sameie betyr oppgivelse av frihet du som eier av egen eiendom er vant til, og en ikke uvesentlig økonomisk kostnad.

MÅTTE BETALE FOR HEIS DE IKKE HADDE
Eksemplene fra en ukjent verden for dem som bor i egen bolig er utallige. For å illustrere dette, skal jeg refere en sak som gikk til topps i rettsvesenet:

Boligsameiet besto av to hus, ett på sju etasjer med heis, og ett på tre etasjer uten heis. En av heisene gikk i stykker i en grad at den ikke lot seg reparere. Kjøpet av helt ny heis ble en kostbar affære som beboerne uten heis naturlig nok ikke ville betale for – og tapte!  

Kanskje ikke hva du drømte om da boligen gjennom et langt liv ble solgt. Hvis du heller ikke trives på 90 kvadratmeter og savner hagen, har du satt deg på et tog med enveisbillett.

Så hvis du ikke kan tenke deg å være leietaker, er kanskje leilighet i et sameie ikke noe for deg.

HANS CHR. AAKRE
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland