www.lokalmagasinet.no FORBRUKERMAGASINET | Legger ut pensjon på nett Sø. 5. juli 2020
Meny

Legger ut pensjon på nett

"Sunset years" er den treffende tittelen på dette bildet fra vår illustrasjonsleverandør stock.exchng.

Publisert 26.04.07 SON/OSLO (LM/NW – Reporter Elin Bjørnsson): Fra årsskiftet vil alle opplysninger om pensjonsrettigheter fra folketrygden, tjeneste- pensjoner og private pensjonsordninger bli samlet på én nettside. – Mange vil få seg en aha- opplevelse når de ser de hva de faktisk kommer til å få i pensjon.

Det tror daglig leder Ingvar Strøm i Norsk Pensjon AS, selskapet som etablerer pensjonsportalen.

Norsk Pensjon AS eies av norske pensjonskasser og livselskaper og skal drives som et ikkeprofitt- selskap.

I dag er det få som vet hva de vil få utbetalt som pensjonister. En undersøkelse fra Finansnæringens Hovedorganisasjoner viser at bare 15 prosent av alle nordmenn har oversikt over hva de vil få i årlig pensjon.

NABOENS PENSJON: GLEM DET!
– Ingen skal kunne sjekke hva naboen kommer til å få i pensjon. Vi skal sørge for at opplysninger om den enkeltes pensjonsrettigheter ikke kan hentes fram av andre enn den det gjelder.

Det lover administrerende direktør Jon Øyvind Eriksen (bildet) i IT-selskapet Kantega, som skal utvikle portalen.
Kantega er spesialist på datasikkerhet og har utviklet selvbetjeningsløsninger på nettet for banker og offentlige etater.

– Dette er svært personlige opplysninger, som skal beskyttes nøye. Pensjonsportalen skal bli like sikker som nettbanken, lover Eriksen.

LIK INNLOGGING SOM I NETTBANK
Innloggingsrutinene for pensjonsportalen kommer til å likne på rutinene i nettbankene. BankID, som mange bruker når de skal betale regninger i nettbanken, vil bli også bli nødvendig å bruke for å komme inn på sidene med personlige pensjonsopplysninger.

Også løsninger med fødselsnummer kombinert med pin-kode og passord kan bli aktuelt.


– Når folk har logget seg inn, skal de finne en enkel oversikt over hva de vil få utbetalt som pensjonister. Den skal være lett å forstå og ikke kreve noen forkunnskaper, sier Eriksen.

(NEWSWIRE-FOTO av Jon Øyvind Eriksen:
NTNU Info/Gorm Kallestad)
BEREGNINGER BASERT PÅ YRKESVALG
Første versjon av pensjonsportalen vil inneholde oversikter fra folketrygden, tjenestepensjoner og individuelle pensjonsordninger.                              

Fra 2009 skal det også bli mulig å beregne framtidig pensjon basert på valg i yrkeslivet.

– Hvis du for eksempel skal skifte jobb, kan portalen hjelpe deg å beregne hvordan pensjonsordningen hos din nye arbeidsgiver vil innvirke på din pensjon. Det er store forskjeller på pensjonsordningene. Disse vil komme klart fram i beregningsmodellene i pensjonsportalen, sier Jon Øyvind Eriksen i Kantega.

 

 

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland