www.lokalmagasinet.no FORBRUKERMAGASINET | - Skift til skum eller slange Sø. 5. juli 2020
Meny

â?? Skift til skum eller slange
SON/OSLO (LM/Newswire): Hva er den beste lokale brannordning – for liv, helse og eiendom, og i Son: for et verdifullt bygningsmiljø? Viktige spørsmål. Men aller viktigst: Hvordan er din interne brannordning? Virker slukningsapparatet? Og har du riktig type? Nå meldes det at rengjøringen etter bruk av et pulverapparat kan bli mer kostbar enn selve brannen! (FOTO: Newswire/Terra Skadeforsikring AS)
[23.01.2007] Les mer
1-1 av 1
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland