www.lokalmagasinet.no FOR 35 ÅR SIDEN Ma. 22. juli 2019
Meny

FOR 35 ÅR SIDEN

Nyhetsplukk fra ukeavisa Vestby Avis

Torsdag 22. januar 1981

→ Den såkalte elevsaken fra Såner u-skole er  like uløst som den var i slutten av november da skolestyret gjorde sitt foreløpig siste vedtak i saken. 14-åringen står med andre ord fortsatt uten noe skoletilbud. Det var 15. september skolestyret vedtok å ta den amerikanke statsborgeren ut av undervisningen i 8. klasse pga. store disiplinærproblemer gjennom lengre tid.

→ Vestbys sivilbefolkning har få muligheter til å verne seg selv i en krigssituasjon. Vi har ikke noe ordentlig tilfluksrom i kommunen, ei heller et tilfedsstillende varslingsanlegg og vi har samtidig atskillig færre private tilfluktsrom enn våre nabokommuner i Follo.

→ Skal Vestby likevel inngå samarbeid med Follo-kommunene om et nytt brannalarm-system? Dette vriker sannsynlig, til tross for at formannskapet har gjort et prinsppvedtak om å samarbede med Mosse-distriktets kommuner.

 
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland