www.lokalmagasinet.no FLEIP ELLER FAKTA (I) Lø. 5. des. 2020
Meny

FLEIP ELLER FAKTA (1)

Publisert 05.03.16 (Leserbrev.) Siden kommunereformarbeidet er lagt død i Vestby kommune, kan innbyggerne se seg fornøyd med at Vestby tidlig innså at de er en for liten kommune til å ta hånd om Ski og avsidesliggende Oppegård. 02.12.2015 sa André Kvakkestad (Ski Frp) til Østlandets Blad: «Jeg ser ingen grunn til at vi skal slå oss sammen med kommuner som sliter så til de grader økonomisk. Den døren er lukket.»

FLEIP ELLER FAKTA (2).

► Men hva har ikke Vestby-politikerne fått seg til å si. Her er et lite utvalg:

04.09.2015 hadde Bente Bakke fra MDG et leserbrev i Vestby Avis. Hun mener her mye om kommunereformen og reformer generelt, men jeg har merket meg følgende, sitat:

«I tillegg til de problemene jeg har nevnt, opplever vi nå en økende arbeidsledighet på grunn av lav oljepris og dårlig lønnsomhet i oljesektoren. Det er et galt utgangspunkt å sette arbeidsmarkedet ytterligere i spill med rådmenn, etatsjefer og andre i kommunene som mister jobbene eller må omplasseres»

Hadde Vestby kommune gjort jobben sin med kommunereformen, så hadde MDG oppdaget at det ikke er snakk om masseoppsigelser, men kanskje virksomhetsoverdragelse. Og etter at oljekrisen oppsto, har man registrert langt flere ansettelser i offentlig sektor. Derfor ser det ikke mørkt ut for offentlig ansattes fremtid.

Rasmus Hansson fra MDG har vært veldig tydelig på at olje skal vi slutte å pumpe opp og bruke, så det kan jo ikke være noen aha-opplevelse, men i tråd med MDGs politikk.

Rådmenn, etatsjefer og andre ansatte i kommunene er vel godt utdannete personer som kan regnes som generalister og finne sin plass i store fagmiljøer.

Store fagmiljøer er et av poengene i kommunereformen. Og offentlige ansatte har vel et oppsigelsesvern som slår inn her.

Videre sier Bente Bakke:

«Vestby kommune har en passe størrelse med vel 16.000 innbyggere, vi er i vekst og Vestby MDG har planer om en fortetting av Vestby sentrum til Follos spennende, grønne knutepunkt. Hvis vi skulle bli en del av en stor og «robust» Follo kommune slik kommunalminister Jan Tore Sanner ønsker, blir vi en utkant med Ski som kommunesenter».

Dersom man hadde gått inn i et konstruktivt samarbeid med de andre Follo-kommunene, ville man ha opplevd at det ikke var Monopol man skulle spille, men derimot å tilrettelegge for like parter rundt bordet. Ikke vet jeg om Ski kommune har voksesmerter, men de spiser nok ikke sine naboer «mothårs».

I den grad det i tidligere tider har eksistert noen form for hovmod fra de store Follo-kommunene, så er den tiden fortid. Politikere i Ski kommune fremstår som vennligsinnede personer med adekvat bakgrunn for sin oppgave, og ser fremover.

► 07.09.2015 konkluderte Vestby kommunes referansegruppe om å avslutte videre utredninger med kommunereformen.

I oktober 2015 sendte ordføreren en e-post til ordføreren i Frogn og takket nei til å delta på møte om kommunesammenslåing Frogn-Vestby-Nesodden-Ås.

Ja, ja sånn «går no daga’n», noe må man jo holde på med; vi lusket litt rundt, selv om vi konkluderte i september, men glemte liksom å si ifra...

18.01.2016 uttaler ordføreren til Moss Avis at Vestby hadde fått brev fra Fylkesmannen om kommunereformarbeidet, men de ramlet sikkert bare med tomme tønner, som før, uttalte han.

Skal vi tro at fylkesmennene bare sender kjedebrev med tomme trusler til kommunene? De har vel fått et oppdrag. Det offentlige hierarki er kjent.

19.01.2016 sier ordføreren til Østlandets Blad at Vestby kommune har fått mange henvendelser fra Follo og Østfold, men Vestby kommune velger å være alene.

09.02.2016 hvor Vestby Avis omtaler dette som 4-ukerskrigen, kommer nye opplysninger frem. Nå kan plutselig Ronny Kjønsø (SV) fortelle at det hadde ikke vært så mange beilere på døra vedrørende kommunesammenslåing.

Pussig, for noen dager tidligere fortalte ordføreren at det hadde vært fra både nord og sør.

08.02.2016 var det kommunestyremøte. Høyre og Kristelig Folkeparti prøvde seg med et forslag om å få innbyggerne i tale vedrørende kommunereformen, men uten å lykkes. Mer om det i mitt neste innlegg.

MA Skjerstad

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland