www.lokalmagasinet.no FLEIP ELLER FAKTA (2) Lø. 5. des. 2020
Meny

FLEIP ELLER FAKTA (2)

Fredag 11.03.16 (Leserbrev) 08.02.2016 var det kommune-styremøte, der H og KrF prøvde seg med et forslag om å få innbyggerne i tale vedrørende kommunereformen, uten å lykkes. I møtet entret varaordfører Eirin Bolle fra Bygdelista talerstolen og fortalte at innbyggerne er blitt hørt. Fordi politikerne representerer innbyggerne og er valgt av dem. Og hun lurer på hva som vil skje med sentrumsplanene. Blir vi sist etter Ski, Ås og Drøbak?

FLEIP ELLER FAKTA (1)

Innbyggerne er blitt hørt, hevdet varaordfører Eirin Bolle, Bygdelista. Pressefoto 2015

Det var da ettermiddagskaffen satte seg fast i halsen. For det første er det ganske sterkt å si at innbyggerne er blitt hørt. Det var lite om kommunereformen i valgkampen, i så fall var det godt innpakket.

Bygdelista har et program som selv de mest liberale i Høyre og Fremskrittspartiet ikke ville ha turt å legge frem. Men hvor kommunereformen kom frem, det er ikke så lett å forstå.

Kanskje det kommer under Bygdelistas punkt om Verdighet, hvor det heter: «vi vil bestrebe etter å jobbe som politikere på en verdig måte med respekt til sakene og menneskene vi behandler».

Og til sentrumsplanen: Jeg tror ikke at en stor kommune spiller terning om hvem som skal få verken det ene eller andre. Nei, prosessene foregår på helt andre måter.

I valgkampen fikk innbyggerne i Vestby heller ikke informasjon om hvordan det valgtekniske samarbeidet ville bli. Resultatet er til å forundre seg over. Og innbyggerne er alltid nødt til å tøyle sine styresmenn om de ikke gjør jobben de er valgt til å gjøre.

Mange innbyggere har ikke forhåndskonkludert slik som kommunestyret har, og de vil konkret vite hvilke fordeler og ulemper det er ved å være med i en storkommune kontra å stå for seg selv.

Det er de folkevalgtes oppgave å utrede dette på et nøytralt og objektivt grunnlag, og den oppgaven er ikke fullført! Videre er det slik andre steder, at alle politiske partier gir uttrykk for at innbyggerengasjement og lokaldemokrati betyr mye for dem.

En kommune er ikke til for lokalpolitikerne, men for befolkningen.

Vi er i Vestby vitne til et bastant eksempel på en kommunekultur som har utviklet seg til en ukultur. Denne blir styrt av en ukontrollerbar intern politisk maktkamp, hvor man ikke kan la seg inspirere eller bli påvirket av de borgerlige partiene.

I Vestby er posisjonene viktigere enn innbyggerne.

► 04.03.2016 leser vi i Vestby Avis at man jobber fort og effektivt med sentrumsplanen. Ordføreren va strålende fornøyd med innbyggernes engasjement. Bra er det, men man kunne jo ha invitert innbyggerne til informasjonsmøte om hvordan man har tenkt å løse alle oppgavene, både gamle oppgaver og de nye som kommer i fremtiden og til hvilken pris.

MA Skjerstad

Innlegg av samme forfatter om kommunereform:

Da Vestby kommune ble invitert til naboselskap
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland