www.lokalmagasinet.no Fjordkryssing over Emmerstad vil rasere et unikt kystområde Lø. 31. okt. 2020
Meny

Fjordkryssing over Emmerstad vil rasere et unikt kystområde

Publisert 18.03.14 Omsider har debatten kommet i gang rundt planene om fjordkryssing ved Emmerstad i Vestby. En realisering av disse planene kan være det som gir de største forandringer i kommunen i vårt århundre. IKEA-sakens lokaliseringsdebatt, med mange spaltemeter i avisene siste året, er en bagatell i forhold til de endringene som vil skje hvis vi får ny motorvei og jernbane over fjorden.

Av Trond Mæhlum, PhD, Bioforsk Jord og Miljø

 ♦ Vi er mange som bruker kysten og skogen i området som berøres. Hvitsten seil- og padleforening representerer 220 medlemmer som bruker kysten sørover til padling og seiling.

Flott og variert natur, stillhet fra biltrafikk og fri sikt mot havet i sør gjør dette fjordlandskapet unikt. Med stadig økt bosetting på Pepperstad, i Vestby og ellers i Follo vil dette området få økende betydning for rekreasjon, friluftsliv og badeliv.

Områdene på begge sider av fjorden er unike med sin kulturhistorie, relativt urørte kystlinje og bakenforliggende skog. Disse kvalitetene så, malte og beskrev blant annet Edvard Munch, Theodor Kittilsen, Oscar Wergeland, Christian Krohg, Sigrid Undset og mange flere som oppholdt seg i Hvitsten og Emmerstadområdet.

Strekningen mellom Emmerstad og Krokstrand er ikke blitt stykket opp til boligfelt eller attraktive fritidseiendommer. Bare de gamle husmannsplassene ligger igjen langs kysten.

Vestby kommunes administrasjon må krediteres for sin store innsats for å verne om dette unike kystlandskapet.

I hele 13 år ble det jobbet med å sikre friområdet Emmerstad – Skjellvika – Krokstrand. Området tilhører Hauger gård, og dagens eier Petter Olsen ønsker å ta vare på de unike kvalitetene, restaurere et historisk kulturlandskap og legge til rette for økt tilgjengelighet.

Vi har ingen andre slike sammenhengende naturområder langs kysten mellom Nesoddtangen og Fredrikstad. Tilgjengeligheten er nylig bedret med etablering av Kyststien. Stien ligger her noe tilbaketrukket og følger gamle stier og grusveier.

Et mer spennende alternativ er å gå langs strandsonen fra Emmerstad til Krokstrand. Her finner du flotte rullesteinsstrender, lune viker med teltplasser, badeplasser, varme glatte svaberg og gode fiskeplasser.

Utsikten er vid og omfatter blant annet Jeløya, Bastøy, Mølen, Toftholmen og Håøya. Bakenfor ligger et variert skogsterreng med et nettverk av turstier og det trolske Haugertjernet som en av perlene.

Et slikt kystnært område med lite bosetting og sentral beliggenhet har vært og er under press. Her var det planer om å lokalisere Norges første kjernekraftverk, siden varmekraftverk og utvidet tømmerutskipningshavn.

Nå trues dette området av ny motorvei og bru med 75 meter seilingshøyde.

Tilførselsveiene på begge sider av fjorden vil legge beslag på store urørte arealer og få støysoner på flere kilometers bredde. De kvalitetene jeg beskriver over vil bli rasert. «Vestbykrysset» kan bli det nye «Sinsenkrysset» som referanse for trafikalt knutepunkt.

I dag bør vi ha kommet så langt at vi kan verdsette og varig verne slike naturområder. Våre politikere må utfordres: Hva skal være Vestbys kvaliteter i fremtiden?

Er det et mål for Vestby å bli en by fortest mulig? Større enn Ski? Et tettsted med flest mulig næringsbygg? Nasjonalt trafikknutepunkt for tog og tungtransport?


Eller vil vi at Vestby skal verne om sine unike kvaliteter, med vakre uberørte kystlandskap og stillheten i naturen? Er rekreasjon og kulturhistorie viktig for innbyggere og besøkende?

Vestby kan tiltrekke seg skapende og ressurssterke beboere. Sammen kan vi hegne om det unike ved vår bygd!

NEI til Vestbykrysset og Oslofjordbrua ved Emmerstad!

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland