www.lokalmagasinet.no Fjernvarmeskandalen som IKKE granskes Sø. 27. sep. 2020
Meny

Fjernvarmeskandalen som IKKE granskes

Publisert 12.10.15. Endret 13.10.15 (Av Jostein E. Haugh) Det er gått åtte år siden Vestby Fjernvarme AS  ble startet, og tre år siden det ble solgt til en privat driver med et tap for kommunen på minst 30 millioner, men til dags dato har ingen tatt ansvaret for misèren.

For å starte med slutten: NRK Østlandssendingen går ut med følgende 1. juni 2012: Vestby kvitter seg med tapssluk. Bilde med T. A. Ludvigsen foran en pelletscontainer med tekst: Foran sitter Tom Anders Ludvigsen, gruppeleder for Ap. Ludvigsen var pådriver for at kommunen skulle investere i miljøvennlig fjernvarme både som tidligere ordfører og senere som styreleder i Vestby Næringsselskap. (Etter hvert også som betalt prosjektleder i datterselskapet Vestby Fjernvarme AS.)

Tapene er beregnet til minst 28 millioner.

SVs kommunesyrerepresentant Kjell Meek sier følgende: Jeg synes det er en skandale at vi står ovenfor et tap på nesten 30 millioner! For dette kunne vi få halvannen barnehage, ny skole i Hølen står på vent og det trenges vedlikehold på skoler syd og nord i kommunen.

Meek sier også: SV krever gransking eller høring av de involverte for å finne ut årsaken til tapene i Vestby Fjernvarme, men fikk bare støtte av Sp!

I dag skal disse, SV og Sp, være støttepartier for Ludvigsen som ordfører. Mangel på politisk hukommelse?


Dette betyr at verken Høyre med ordfører Ødbehr som generalforsamling for Vestby Næringsselskap AS (VNS) eller Aps gruppeleder og styreleder i næringsselskapet samt prosjektleder i datterselskapet Vestby Fjernvarme AS (VF), Ludvigsen, ønsket gransking eller høring og dermed ikke var interessert i at sannheten kommer fram!

Meek sa videre: Det ser ut som prosjektet mangler faglighet. Det har vært styrt av nåværende og tidligere politikere.

Jeg har gått igjennom styrene siden Ludvigsen satt som ordfører, fram til han gikk på dagen fra VF som prosjektleder. Årsaken til fratredelsen var, ifølge Ludvigsen, at Ødbehr produserte "skittpakker" om ham!

Jeg vil komme tilbake til styrer og ledere i både Vestby Næringsselskap og Vestby Fjernvarme. Dette er ganske interessant lesing.

Ordfører Ødbehr sa: Det er for tidlig å plassere ansvar her, men innbyggerne våre skal få en god forklaring på hva som har skjedd.

Per dags dato er det ikke kommet noen god forklaring, men det har vært to uavhengige granskinger. Én fra Norsk Energi som blir omtalt i MA 19. mai 2012 som: "Knusende rapport om Vestby Fjernvarme".

En annen rapport fra BDO var bestilt av kontrollkomiteen i Vestby.

BDO, Foranalyse: "Forvaltningsrevisjon av Vestby Næringsselskap AS og Vestby Fjernvarme AS." Denne rapporten og analysen hadde som oppgave å påvise feil i administrasjonen av kommunale AS og hvordan rette på feil og rutiner. Dette er meget interessant lesing om man orker å lese igjennom 35 sider med dokumenter.

Jeg vil komme tilbake til hva som står i disse rapportene og hvordan VNS og VF var organisert, og ikke minst hvem som satt i styrene og hvem som hadde lønnete stillinger i begge selskapene fra 2006 til salget av VF i 2012.

Jeg mener ansvar bør plasseres og personer stilles til ansvar for sine handlinger. Det er også viktig å finne ut om ting er gjort for kommunen og innbyggernes beste, eller om det er for å fylle egne lommer.

JOSTEIN E. HAUGH

Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland