www.lokalmagasinet.no En milliard til innovasjon i norske bedrifter. Sø. 29. nov. 2020
Meny

Én milliard til innovasjon i NORSKE BEDRIFTER

Ill.foto: iStock/Getty Images

(04.05.18) (Redigert fra pressemelding) Norges forskningsråd lyser nå ut én milliard kroner til innovasjonsprosjekter i bedrifter. Midlene skal bidra til at bedrifter kan løse samfunnsutfordringer, sikre bærekraftig verdiskaping og økonomisk vekst.

Om innovasjon.
(Ekstern lenke.)

– Norge har mange smarte bedrifter. Vi trenger at enda flere av dem utvikler nye og bedre varer, tjenester og løsninger. En sterk satsing på forskning og utvikling skal skape et mer konkurransedyktig næringsliv og flere grønne, smarte og nyskapende jobber, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

SMÅ SOM STORE KAN SØKE

Både små og store bedrifter fra alle bransjer kan søke om støtte til innovasjonsprosjekter. Det er øremerket midler til noen områder, mens om lag en tredel er frie midler som kan fordeles til bedrifter fra alle næringer.

– Norsk næringsliv forsker stadig mer, og vi håper på søknader fra en stor bredde av norsk næringsliv også i år. Det skal finnes muligheter for støtte for alle bedrifter som bruker forskning i sitt innovasjonsarbeid, sier John-Arne Røttingen, administrerende direktør i Forskningsrådet.

Midlene til innovasjonsprosjekter kommer fra flere departementer og skal dekke en rekke områder som er viktige for norsk næringsliv og samfunnsutvikling.

I denne utlysningen legger Forskningsrådet større vekt på å få fram prosjekter som skal bidra til bærekraft.

– Vi ønsker å mobilisere norske bedrifter til å utnytte de mulighetene målene om økt bærekraft representerer, og enda bedre legge til rette for næringsutvikling som bidrar til økt bærekraft og grønn konkurransekraft, sier John-Arne Røttingen.

TILBYR STØTTE I SØKNADSPROSESSEN

Alle bedrifter skal kunne søke støtte til innovasjonsprosjekter, og Forskningsrådet har etablert flere ordninger for å gjøre det lettere å søke. Bedrifter har mulighet til å sende inn en skisse før den endelige søknaden.
 
– Spesielt for bedrifter som aldri har søkt før kan skisseordningen være nyttig. Ved å sende inn en skisse får bedriften verdifull tilbakemelding på om de bør søke, og eventuelt om det er noe de bør tenke på før de sender inn den endelige søknaden i oktober, sier John-Arne Røttingen.
Lokalmagasinet.no (LM) er et uavhengig allment nettmagasin
Ansvarlig redaktør og utgiver: Svein-Harald Strand
Strand Prinfo, Postboks 160, 1556 Son, tlf 64 95 73 48
post@lokalmagasinet.no | www.lokalmagasinet.no
web: info helgeland